Ny essä: Idén om Europa – broderligt samarbete och fredlig rivalitet

När Ungern och Polen la veto mot EU:s långtidsbudget kom det som en chock för Bryssel. Där och då utmanades den gemensamma idén om EU. Är unionen primärt ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga nationer som syftar till ekonomiskt utbyte? Eller är den snarare en slags förening, där den liberala demokratins grundprinciper är den minsta gemensamma nämnaren?

Det är exempel på frågeställningar som utforskas av Karin Svanborg-Sjövall i essän ”Idén om Europa – broderligt samarbete och fredlig rivalitet”, som nu finns tillgänglig på vår hemsida.

Med anledning av lanseringen anordnade Frivärld ett digitalt panelsamtal som går att se i efterhand på Facebook.

– Ska det här projektet, som jag personligen är en varm anhängare av, ha en fortsatt legitimitet så måste man bestämma sig för vad man är innan man börjar diskutera vad man vill bli. Det här är inte i första hand en akademisk eller filosofisk övning, utan faktiskt en övning som rent bokstavligt talat är existentiell, sa Karin Svanborg-Sjövall i panelsamtalet.

Deltagare:

Karin Svanborg-Sjövall, frilansjournalist och tidigare vd för Timbro

Emanuel Örtengren, tillträdande chef Frivärld (tf)

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld

Samtalet modererades av Katarina Tracz, chef Frivärld

Se hela panelsamtalet i efterhand här.