Policy brief: Ett EU-ordförandeskap för Ukrainas sak

Under första halvåret 2023 kommer Sverige att vara ordförande i Europeiska unionens råd. Detta erbjuder Sverige en unik möjlighet att bistå Ukraina, vilket bör vara Sveriges fokus som EU-ordförande. Sverige kommer då att ha en ny regering, vars viktigaste utrikespolitiska gärning bör vara att hjälpa Ukraina.

I den här policy briefen listar Anders Åslund, senior fellow vid Frivärld, fem av de viktigaste åtgärderna Sverige kan vidta som EU-ordförande för att hjälpa Ukraina.

Läs hela briefen här.