Ett EU-ordförandeskap för Ukrainas sak

Av Anders Åslund
Publicerad 18 oktober, 2022
4 sidor

Under första halvåret 2023 kommer Sverige att vara ordförande i Europeiska unionens råd. Detta erbjuder Sverige en unik möjlighet att bistå Ukraina, vilket bör vara Sveriges fokus som EU-ordförande. Sverige kommer då att ha en ny regering, vars viktigaste utrikespolitiska gärning bör vara att hjälpa Ukraina. 

I den här policy briefen listar Frivärlds senior fellow Anders Åslund fem av de viktigaste åtgärderna Sverige kan vidta som EU-ordförande för att hjälpa Ukraina.

Dr. Anders Åslund is a senior fellow at Stockholm Free World Forum and an Adjunct Professor at Georgetown University. He is a leading specialist on economic policy in Russia, Ukraine and Eastern Europe. Dr. Åslund has served as an economic adviser to several governments, notably the governments of Russia (1991-94) and Ukraine (1994-97). He has published widely and is the author of 15 books. His most recent book is Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (2019) Other recent books are Europe’s Growth Challenge (2017), Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It (2015), and How Capitalism Was Built ( 2013).