Ny rapport – Att göra Sverige (s)torslaget igen: Idealism vs säkerhet i skuggan av Olof Palme

Den 11 juni publicerade Frivärld rapporten Att göra Sverige (s)torslaget igen: Idealism vs säkerhet i skuggan av Olof Palme. I rapporten ger Claes Arvidsson, författare och redaktör för SvD Säkerhetsrådet, en historisk överblick över Socialdemokraternas förda utrikespolitik och hur Olof Palmes politiska arv än idag lever i den socialdemokratiska rörelsen. Han förklarar hur Palmeismen syns både i partiföreträdares retorik såväl som i utrikespolitiska beslut och hur nostalgin har allvarliga konsekvenser för avvägningen mellan en idealistisk utrikespolitik och realpolitiska säkerhetsbehov.

Rapporten finns att läsa här.