Ett mer beslutsamt USA i världen?

I Washington, D.C. debatteras just nu vad USA:s roll i världen är och bör vara. Höga röster argumenterar för att vi nu lever i en exceptionell tid som kommer att påverka historien under lång tid framöver. Då Obama troligtvis inte kommer att besluta om någon större förändring av sin utrikespolitik under resten av sin mandatperiod ligger fokus på vilka strategiska beslut som nästa president står inför.

I korthet behöver USA tänka om kring vilken typ av roll man ska ha i världen och kring vilken strategi som ska tillämpas. I rapporten Ett mer beslutsamt USA i världen? Utrikespolitiken och nästa amerikanska president beskriver Albin Aronsson olika roller som USA kan tänkas välja i världspolitiken och analyserar implikationerna för dessa.