Ny rapport: Kinesiska Kommunistpartiets enhetsfront

Kinesiska Kommunistpartiet strävar efter att utöva långtgående inflytande i omvärlden. Ett led i Kommunistpartiets påverkansarbete internationellt är den så kallade enhetsfronten, en allians av aktörer som arbetar för att förverkliga partiets politiska målsättningar.

I rapporten ”Kinesiska Kommunistpartiets enhetsfront och dess verksamhet i Sverige” beskriver Frivärlds fellow Pär Nyrén hur enhetsfronten används som ett verktyg för att utöva inflytande samt mobilisera stöd för Kommunistpartiet i Kina. I Sverige finns ett flertal aktörer, däribland kulturföreningar, medier samt personer inom forskning och näringsliv, som samverkar inom enhetsfronten för att bilda strategiska nätverk och etablera Kommunistpartiets narrativ i Sverige.

Läs hela rapporten här.


Pär Nyrén är fellow hos Frivärld. Hans forskning fokuserar på kinesisk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Han har avlagt kandidatexamen i statsvetenskap vid Uppsala universitet och masterexamen i internationella relationer vid Stockholms universitet samt har studerat kinesiska vid Pekings universitet och Shanghai Jiaotong-universitetet. Pär var tidigare projektledare på Frivärld.