Ny rapport: Så blir Europa mer innovativt och entreprenöriellt

Europaprojektet är hotat. För att vända utvecklingen behövs optimistiska alternativ som ger medborgarna framtidstron tillbaka. Därför lanserar tankesmedjan Frivärld projektet ”Europa Nu” och i en första rapport presenterar Magnus Henrekson och Niklas Elert en ambitiös reformagenda för att ta itu med unionens innovationskris.

– Vi behöver en debatt som sätter fokus på det som Europa gemensamt måste uppnå genom Europeiska unionen, snarare än ständiga diskussioner om EU och dess institutionella strukturer i sig, säger Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

I rapporten ”Så blir Europa mer innovativt och entreprenöriellt” presenterar Magnus Henrekson och Niklas Elert en rad reformförslag som syftar till att främja en innovativ ekonomisk tillväxt som gynnar alla européer. Reformerna omfattar sex breda policyområden och innefattar både frågor som i första hand faller inom medlemsländernas domän och frågor som främst berör beslutsfattande i Bryssel. Innehållet bygger i hög grad på rapportförfattarnas forskning inom ramen för det paneuropeiska forskningsprogrammet FIRES (Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society), vilket involverade fler än 40 forskare från nio europeiska länder.

Bland policyförslagen återfinns bland annat ett enklare skattesystem samt stärkt rättssäkerhet och äganderätt. Enligt rapportförfattarna kan reformagendan bidra till att ta itu med unionens ”omfattande innovationskris” och utgöra ett optimistiskt alternativ till den nationalistiska populism som samtidigt sveper över kontinenten.

Rapporten är den första inom ramen för Frivärlds nya projekt ”Europa Nu”. Framöver kommer en serie rapporter att släppas, avsedda att fungera som en bas för diskussion om den politik som Europa behöver.

– Vi behöver en debatt som sätter fokus på det som Europa gemensamt måste uppnå genom Europeiska unionen, snarare än ständiga diskussioner om EU och dess institutionella strukturer i sig. En debatt som fokuserar på hur vi stärker ekonomisk utveckling, blir en innovationsrik och ledande ekonomi och ger Europa förmåga att stå starkt när det gäller säkerhet, klimatpolitik och demokrati. En debatt som inte handlar om vad vi tycker om ett avlägset EU, utan om den politik som Sverige behöver i vårt Europa, säger Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

Läs hela rapporten här.

Niklas Elert är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Hans forskning fokuserar på ekonomisk dynamik, sambandet mellan institutioner och entreprenörskap samt effekterna av utbildningsinsatser i entreprenörskap.

Magnus Henrekson är professor i nationalekonomi och senior forskare vid IFN, som han var VD för 2005-20. Sedan slutet av 1990-talet forskar han huvudsakligen om entreprenörskapets ekonomi och företagsklimatets bestämningsfaktorer.