Ny skrift: ”En ny internationell handelsordning? Essäer om frihandelns möjligheter och utmaningar”

Den 17 december lanserade Frivärld skriften En ny internationell handelsordning? Essäer om frihandelns möjligheter och utmaningar.

I skriften diskuterar Johan Norberg frihandelns principer och en ny våg av motstånd mot globalisering, Johanna Nyman utforskar utvecklingen av EU:s inre marknad, Fredrik Erixon reflekterar över EU:s förhållningssätt till Trumps tullpolitik och Pär Nyrén kartlägger de bakomliggande orsakerna till USA:s och Kinas allt mer konfliktfyllda handelsrelation.

Läs mer om skriften och beställ den här.