Ny tillförordnad redaktör till Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Det bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist.

Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dessa ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson, Ann Linde och Jonas Sjöstedt.

Igår avtackade Frivärld Claes Arvidsson och Viktor Lundquist som varit redaktör respektive biträdande redaktör under denna tid. Deras avskedsinlägg kan läsas här. Idag tar Olof Ehrenkrona över som tillförordnad redaktör och Margareta Barabash som tillförordnad biträdande redaktör.

– Även om det är sommar och semester så händer det mycket just nu i vår omvärld som påverkar också vår säkerhet. Presidentvalet i USA närmar sig snabbt och de två partierna ska snart hålla sina konvent. Trump har annonserat att han vill minska närvaron i Tyskland. I Europa har vi ett viktigt presidentval i Polen. Tyskland förbereder sitt kanslerskifte och Macron råkade ut för ett massivt nederlag i den gångna veckans franska lokalval. EU ska enas om sitt stödpaket för att få igång den europeiska ekonomin och Brexitförhandlingarna, som innefattar också det betydelsefulla säkerhetssamarbetet, ska slutföras. I öst försöker Putin skaffa sig ett livstidsmandat för att behålla makten och det kinesiska ledarskapets maktövergrepp mot den egna befolkningen blir alltmer tydliga och samtidigt alltmer problematiska för väst att förhålla sig till i umgänget med Kina. I Europas södra och sydöstra närområde skärps motsättningarna. Staternas sönderfall i Mellanöstern och Nordafrika fortgår och civilbefolkningens utsatthet ökar. Samtidigt härjar en global pandemi som inte avtar utan tvärtom tilltar i styrka. En del av det här ska vi försöka täcka under de närmaste månaderna framförallt ur ett geopolitiskt perspektiv. Hur påverkas Europa och Norden av utvecklingen? Det är kärnan i Säkerhetsrådets verksamhet för debatt och analys i utrikes-, säkerhets-  och försvarsfrågor som jag hoppas att vi ska kunna föra vidare, säger Olof Ehrenkrona.

Olof Ehrenkrona har ett förflutet som handsekreterare och stabschef hos Gösta Bohman och Ulf Adelsohn 1978-1984. Han har arbetat som ledarskribent i Svenska Dagbladet 1984-1990, planeringschef i Statsrådsberedningen 1991-1994, författare och företagare 1994 – 2006, diplomat och ambassadör i ministerkansliet med ansvar för globaliseringsfrågor och nätfrihet 2006-2014 samt generalkonsul i Mariehamn 2015-2018. Olof Ehrenkrona har publicerat sig om svensk ekonomisk och politisk historia. Han är idag kolumnist ibland annat SvD och bedriver masterstudier i Idé och lärdomshistoria i Uppsala.

 

Margareta Barabash är verksamhetskoordinator på Frivärld. Hon har en kandidat i statsvetenskap och har även studerat Israel- och Mellanösternpolitik vid Tel Aviv University. Hon har en bakgrund som chefredaktör för Stockholm Journal of International Affairs, Utrikespolitiska föreningen Stockholms tidning, samt som pressekreterare för Utrikespolitiska förbundet Sverige. Margareta är även viceordförande för Fria Moderata Studentförbundet.

 

Kontakta Säkerhetsrådet på sakerhetsradet@frivarld.se