Seminarium: Globalisering i protektionismens tid

Den 9 maj arrangerade Frivärld seminariet Globalisering i protektionismens tid, som fokuserade på frihandelns ställning i en allt mer protektionistisk värld. Deltog gjorde Johan Norberg, som även författat en rapport på ämnet, Kristina Sandklef och Carl B Hamilton. Frivärlds chef Katarina Tracz var moderator. Seminariet filmades och kan ses i sin helhet här.