Seminarium: Så bor totalförsvaret stärkas inför ett svenskt Natomedlemskap

 

Idag arrangerade Frivärld ett lunchseminarium för att lansera den senaste rapporten “Så bör totalförsvaret stärkas inför ett svenskt Natomedlemskap”. I samtalet, som modererades av Frivärlds nya chef Anna Rennéus Guthrie, deltog rapportens författare Patrik Oksanen, senior fellow Frivärld, och Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld. Vidare deltog Niklas Granholm, forskningsledare på FOI och ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet; Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv; samt Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik vid Svensk Sjöfart.

Läs rapporten här.