Slutsatser från fullsatta seminariet ”Från Kabul till Kobane”

Den 24 mars höll Frivärld ett lunchseminarium om den militanta islamismens utbredning. Medverkande var Magnus Norell, forskare med inriktning mot terrorism och Carl Rudbeck, litteraturvetare och författare till boken Islam och liberalismen (Timbro 2013). Samtalet leddes av Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Magnus Norell inledde seminariet med en översikt av jihadismens utbredning och
extremistgruppers framfart under den senaste tiden.

– Strävan efter att upprätta ett kalifat har funnits länge, vi har sett flera lyckade exempel på detta genom historien. Att Islamiska staten är så framgångsrik i dag beror delvis på det politiska vakuum som uppstod efter den arabiska våren, delvis på Västs misslyckanden i hanteringen av krigen i Syrien och Irak, sa han.

Carl Rudbeck belyste militant islamisms historiska och filosofiska bakgrund.

– Politisk islam har funnits lika länge som religionen i sig. Extremisternas framfart måste främst stoppas av de politiska och religiösa ledarna i de drabbade regionerna, sa han.

Videon från seminariet återfinns i Frivärlds videoarkiv.

I samband med seminariet lanserades briefingen ”Jihadresenärer, Foreign Fighters eller transnationella insurgenter?” av Laila Ghanbari, nuvarande praktikant hos tankesmedjan The Atlantic Council i Washington, D.C., dit hon skickats av Frivärld som Capitoliumstipendiat. Briefingen kan laddas ned här.