Sverker Gustavsson på Utrikesakademin IV 2017

Den 16 september anordnades den fjärde studieträffen för Utrikesakademin 2017. Temat för dagen var ’Idéer och ismer i vår tid’, och bland ämnena fanns islamism, antisemitism och politisk extremism. En av föreläsarna var Sverker Gustavsson, Professor emeritus vid Uppsala Universitet, som föreläste om populism. Programpunkten var mycket uppskattad bland studenterna, och Sverkers föreläsning kan nu ses i sin helhet på Frivärlds youtubekanal här.

Ansökningsperioden för Utrikesakademin 2018 är öppen i två veckor till. Är du intresserad av opinionsbildning, säkerhets- och utrikespolitik och vill få en spetsinriktad årslång utbildning med föreläsningsträffar och studieresor inom detta område? Läs mer här och ansök idag.