Att försvara Sverige tillsammans: ett finskt perspektiv på Försvarsberedningens slutrapport

Publicerad 29 mars, 2019
4 sidor

Svenska försvarsbeslut påverkar både Sveriges och hela Östersjö-Arktisregionens säkerhet. Svenska politiker och Försvarsmakten tog under två decennier en rad ödesdigra beslut som bidragit till att äventyra rikets och dess grannars säkerhet. Arbetet som gjorts under de senaste åren har emellertid förbättrat Sveriges försvarsförmåga.

Nu står Försvarsberedningen inför viktiga beslut, som även kommer att påverka grannländerna och hur internationellt samarbete för det gemensamma försvaret av Sverige kan se ut i framtiden. Vilken ambitionsnivå Försvarsberedningen sätter för det svenska försvarets förmåga framöver påverkar regional säkerhet och, bland annat, samarbetet med Finland. Ambitionen måste öka i förhållande till den som rapporterats, och Sveriges (total)försvar en trovärdig finansiering.

Detta är några av de ämne som Charly Salonius-Pasternak skriver om i en ny briefing för Frivärld.

Charly Salonius-Pasternak är Senior Research Fellow på finska Utrikespolitiska institutets globala säkerhetsprogram, inriktad på nordisk, transatlantisk och amerikansk säkerhetspolitik. Han har tjänstgjort på finska försvarsmaktens planeringsavdelning (J5) och är en aktiv säkerhetspolitisk debattör samt reservist.