BRIEFING: Norra Cypern – Under embargo och i isolation

Publicerad 27 juni, 2012

Andra halvåret 2012 tar Cypern över ordförandeklubban i EU. Men det är inte hela Cypern som kommer till tals. Ön är fortfarande delad mellan norr och söder, mellan en turkisk del och en grekisk. Republiken Cypern har blivit en integrerad del av unionen, men inte den norra turkiska delen, som alltmer kommit att framstå som en bortglömd del av Europa. Embargon, isolation och marktvister försvårar invånarnas möjlighet att agera ekonomiskt, och man kan knappast tala om en fri marknad.

I briefingen Norra Cypern – Under embargo och i isolation uppmärksammar Erika Aldenberg norra Cyperns förutsättningar att skapa en fungerande ekonomi, och diskuterar hur EU skulle kunna bryta norra Cyperns ekonomiska isolering.

 För invånarna i EU:s medlemsstater har EU bidragit till ökad öppenhet och rörlighet. Men turkcyprioterna tycks leva i en bortglömd och isolerad tillvaro trots att republiken Cypern är med i EU, säger Erika Aldenberg.

Författaren
Erika Aldenberg är statsvetare samt frilansskribent och -fotograf. Hon är särskilt intresserad av Turkiet och den turkisktalande delen av världen.