Europarådet: reformering eller marginalisering?

Publicerad 11 december, 2011

Att värna politiska fri- och rättigheter, demokratin och rättsstaten. Det är grundtanken bakom Europarådets uppkomst och är än i dag dess huvuduppgift. Inom flera områden har emellertid rådet stött på kritik för sitt agerande eller brist på agerande.

I rapporten Europarådet: Reformering eller marginalisering? går Göran Lindblad igenom Europarådets bakgrund och dess organ. Rapporten sammanfattar även den kritik som riktats mot rådet samt lanserar konkreta förslag till förbättringar.