Frihandel med två vinnare – Hur EU kan hjälpa Afrikas utveckling och samtidigt tjäna på det

Publicerad 24 november, 2014
ISBN: 978-91-87709-62-3
15 sidor

Den 1 oktober 2014 höjde EU sina tullar gentemot ett antal afrikanska länder. De höjda tullarna kan leda till ödesdigra konsekvenser för afrikanska producenter och försvåra ländernas tillväxt. Även europeiska konsumenter riskerar att behöva betala mer samtidigt som den europeiska ekonomin går miste om värdefulla handelsförbindelser med några av världens snabbast växande länder. Situationen hade kunnat undvikas om parterna lyckats sluta handelsavtal, med stora potentiella vinster för både Afrika och EU.

I rapporten Frihandel med två vinnare – Hur EU kan hjälpa Afrikas utveckling och samtidigt tjäna på det lyfter Anja Vanhatalo fram handelsavtalens utveckling, kontroversiella frågor med handelsavtalen, och andra sätt som handeln med Afrika kan främjas. Rapporten konstaterar att EU bör sluta sätta sina egna intressen före den afrikanska utvecklingen och fortsätta arbetet med en utvecklingsvänlig handelspolitik. Det handlar bland annat om att våga släppa på gamla principer, minska det europeiska jordbruksstödet, och fortsatt harmonisera och förenkla handelsregleringar.

3348fd4Anja Vanhatalo är masterstudent i internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare arbetat med privatsektorutveckling och handelsfrämjande vid svenska ambassaden i Tanzania och genomfört en fältstudie i Kenya.