Mot en geoekonomisk tidsålder?

Publicerad 5 september, 2016
20 sidor

I debatten om internationella relationer hörs allt oftare att den klassiska geopolitiken har kommit tillbaka. En historisk skillnad är dock att dagens slagfält mellan stater är minst lika mycket ekonomiskt som politiskt eller militärt. Geopolitik och ekonomi har närmat sig varandra.

I den kommande rapporten Mot en geoekonomisk tidsålder? Om ekonomiska verktyg som maktmedel i världspolitiken” diskuterar Erik Brattberg geoekonomins växande betydelse i internationella relationer. Rapporten belyser hur Kina, Ryssland och Västvärlden använder sig av geoekonomiska instrument i sin utrikespolitik samt vad detta innebär för Sverige och svensk industri.

Erik Brattberg  är verksam som Senior Fellow vid McCain Institute for International Leadership i Washinton DC. Erik har gedigen bakgrund inom utrikes- och säkerhetspolitisk analys och opinionsbildning, inklusive erfarenhet från Atlantic Council, German Marshall Fund (GMF), Center for Transatlantic Relations, European Policy Centre och Utrikespolitiska Institutet (UI). Hans artiklar har publicerats i bl.a.Washington Post, Foreign Policy, Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Erik kommenterar ofta i både svensk och internationell media. Han innehar en masterexamen i internationella relationer från Georgetown University där han var Fulbright-stipendiat samt en pol. mag. i statsvetenskap från Uppsala universitet.