Är Orbán homofob eller blott en maktspelare?

Ungerns nya lag kommer att drabba HBTQ-personer hårt. Men hur mycket är egentligen spel för gallerierna?

Kärlek är politik i Ungern. Foto: Pexels

Den ungerska regeringen fortsätter att röra sig åt det illiberala hållet. Under tisdagen godkände parlamentet en lag som förbjuder spridandet av information som anses främja homosexualitet bland unga.

Lagen är utformad på så vis att den kunnat framföras som en antipedofililag. Det är också dess ursprungliga syfte. I maj anklagades flera högt uppsatta anhängare av det styrande partiet Fidesz för barnpornografibrott, något som regeringen försökte sopa under mattan utan större framgång. Lagen kan ses som ett försök att återfå förtroende i frågan. Detaljerna om att ”skydda” barn från ”HBTQ-livsstilen” adderades så sent som förra veckan.

De luddiga formuleringarna gör inte saken bättre. Att ”förespråka” homosexualitet och könsbyte förbjuds och enbart statligt godkända organisationer tillåts att ta upp dessa ämnen i skolan. Därutöver får inte reklam där homo- och transsexualitet framställs som ”ändamål i sig själva” visas till minderåriga.

I praktiken innebär detta en djup inskränkning på yttrandefriheten i landet. Media beräknas drabbas hårt. Exempelvis kan vissa filmer och tv-serier förbjudas.

Förra året definierade Viktor Orbáns regering äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna i landets konstitution. I samband med detta togs adoptionsmöjligheter för samkönade par bort. Dessutom tillåts inte transpersoner längre att byta sitt kön juridiskt.

Lagen har blivit hårt kritiserad av såväl ungerska som internationella människorättsorganisationer. Paralleller dras till den ryska lagstiftningen som antogs 2013 och som förbjuder ”propaganda av icke-traditionella sexuella relationer till minderåriga”. Ett flertal högt uppsatta EU-politiker fördömer nu den ungerska regeringen och menar att lagen inte är förenlig med varken internationell lag eller europeiska värderingar.

Samtidigt är Orbán inte den enda europeiska politikern som valt den homofobiska retoriken som politiskt slagträ. Även det polska partiet Lag och rättvisa, med Andrzej Duda i spetsen, vann förra årets val delvis på en kampanj med starka anti-HBTQ-budskap. Dock menade partiet, precis som i Orbáns fall, att det handlade om att värna traditionella värden. Att bevara kärnfamiljen och skydda barn från sexuella övergrepp. I praktiken innebär det att man jämställer homosexualitet med pedofili och fördömer alla familjekonstellationer som inte passar in i den strikta värdekonservativa mallen.

Den hätska retoriken kan ses som en effekt av en besvärlig politisk situation. Orbán tvingas hantera en alltjämt växande kritik, inte minst på grund av pandemihanteringen och korruptionsskandalerna som fortsätter att avlösa varandra. Lagen är en distraktion från de större misslyckandena.

Likväl kan lagen och turerna kring den betraktas som en strategi för att splittra oppositionen. I december förra året gick sex ungerska oppositionspartier ut med att de skulle ställa upp tillsammans i parlamentsvalet 2022. Det är inte ett ideologiskt stringent block. Socialliberala Demokratiska koalitionen, liberala Momentum och högerkonservativa Jobbik håller knappast varandra om ryggen i vanliga fall, men kommer ändå att enas om en kandidat att ställa sig bakom. Tillsammans har de tillräckligt med stöd för att ta ifrån Orbán makten. Inte minst eftersom Fidesz backar i opinionen.

När lagen skulle röstas igenom valde de flesta oppositionspartier att bojkotta omröstningen. Endast Jobbik röstade för – vilket var väntat. Eftersom frågan har ett stort symboliskt värde kan splittringen som den orsakade inom oppositionen vara betydande. Med andra ord – en vinst för Orbán.

Fidesz har tidigare använt identitetspolitiska frågor som verktyg i det politiska spelet. Då handlade det främst om invandring och islam. Dessa knep fungerar inte längre. Det kommer i princip inga flyktingar till Ungern. Således krävs ett nytänk från partiets sida. 

Ungern är ett land med utbredd homofobi. Majoriteten av invånarna är katoliker och många håller av traditionella kristna värderingar. Samtidigt har inte Fidesz varit särskilt tongivande i frågan om just HBTQ-rättigheter tidigare. Då och då har Orbán lämnat kommentarer där han förvisso menat att ”Ungern är ett tålmodigt och tolerant land när det kommer till homosexualitet”, men att ”det finns en röd linje. Låt barnen vara ifred”. Kritiker menar dock att det har mest att göra med han vill stärka sin politiska legitimitet bland sympatisörer.

Orbán har bemästrat det politiska spelet som ingen annan. Han vet precis vilka känsloargument han ska använda för att ingjuta rädsla och spä på polariseringen i ett redan kluvet land. Det är inte särskilt svårt att tillfredsställa värdekonservativa väljare med radikal homofobi. Problemet är bara att identitetspolitikens offer är helt vanliga människor.

Margareta Barabash