Beredskapspolis skulle behövas i Midsommartid

Fredagar, påsk, midsommar och inför julfirandet. Dessa dagar präglas av trängsel och långa köer i trafiken. Här skulle beredskapspolis kunna spela en roll och kliva in och förstärka trafikpolisen, skriver Mikael Juul Sörensen.

Foto: Polisen Bilden är hämtad från Polisens Facebooksida. 

Midsommartrafik och rekordvärme, som påverkar bilisternas humör och körförmåga. Olyckor, och fordon som går i sönder, som blockerar trafiken. Man skulle kunna tro att Polismyndigheten mannar upp inför en sådan här helg, där festandet dessutom kan bli intensivt. Och visst gör Polismyndigheten det till viss del, men med ett begränsat antal poliser.

Hur kan det då se ut om det blir skarpt läge i ett skymningsläge stora städer tvingas utrymmas? Tänk er scenariot då Stockholm i det närmaste ska tömmas. De som har bil kan i bästa fall ta sig ut, men de kommer inte långt. Tänk er Midsommartrafiken när den är som värst, fast många, många gånger värre. De vanligt förekommande köerna och trängsel i utfarterna från stan kommer att skapa en synnerligen besvärlig situation.

Enligt lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap heter det att polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs vid utrymning efter att regeringen, eller den myndighet som regeringen delegerat rätten till, fattat beslut om utrymning.

Så hur ska en poliskår som i sin vardag har svårt att hantera fredagar, påsk, midsommar och julfirandet klara en stor evakuering? En midsommarhelg med värmebölja, andra ordningsstörningar och trafikkaos skulle vara ett bra tillfälle för Polismyndigheten att öva inför en omfattande utrymning. Vid höjd beredskap och krig har polisen också en kombattantroll, de ska utföra gränsbevakningen nationellt; vilket innebär stora hamnar, flygplatser, Öresundsbron, småbåtshamnar, finska gränsen och norska gränsen samtidigt som den vanliga fredstida verksamheten ska klaras av. 

Det är uppenbart att beredskapspolisen är ett viktigt komplement för att polisen ska klara belastningstoppar, i fredstid så väl som vid höjd beredskap och krig. Midsommartrafiken är ännu en påminnelse om detta.

Mikael Juul Sörensen

Sakkunnig i polisens krisberedskap samt beredskapspolis.