Det är en historisk ökning av försvarsanslaget

Peter Hultqvist i replik, om att regeringen har kommit överens med C och L om en ekonomisk ram för nästa försvarsbeslut.

Nu väntar nya förhandlingar om försvarsekonomin.

Hans Wallmark och Pål Jonson skriver på Säkerhetsrådet 15/1 att det inte finns någon överenskommelse om ekonomisk ram för det kommande försvarsbeslutet. Regeringen har kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att successivt öka nivån på anslagen till det militära försvaret med 25 miljarder kronor. Det är en stark plattform som innebär en ökning med 40 procent och som saknar motsvarighet sedan det tidiga 1950-talet.

Vidare skriver Wallmark och Jonson att överenskommelsen inte innebär en värdesäkring av anslagen. Jag vill därför klargöra att anslagen till det militära försvaret är föremål för ordinarie pris- och löneomräkning. Så fungerar den statliga budgetprocessen.

I övrigt så hänvisar jag till dels det arbete som nu gäller den fördjupade ekonomiska analysen och dels till kommande försvarsförhandlingar.

PETER HULTQVIST  är försvarsminister (S).