EU behöver stå enat i stödet till demokratin i Belarus

Det är dags för EU och Sverige att uttrycka sitt fulla stöd för demokratikampen i Belarus samt att införa Magnitskijsanktioner snarast, skriver representanter från Centerpartiet.

Protester i Minsk. Foto: Artem Podrez/Pexels

Lukasjenka sitter kvar efter att ha fuskat sig till ytterligare en vinst i ett val som inte heller denna gång varit fritt eller rättvist. Folket i Belarus har fått nog och enträget, fredligt och tydligt visat det. Det är bra att EU valt att inte erkänna valresultatet. Lukasjenka saknar legitimitet, trots att han har svurits in i en hemlig ceremoni. Det folkliga missnöjet mot presidentens 26 år vid makten, mot förtryck och våld visar längtan efter frihet och demokrati. Efter en bättre framtid. 

Människorna i Belarus har länge kämpat för en bättre framtid. Centerpartiets Internationella Stiftelse har haft projekt i Belarus i tio år genom stöd till den oppositionella gruppen Our House och dess ledare Olga Karach. Vi har också deltagit i seminarier med den belarusiska oppositionen och stöttat dem i vikten av att bekämpa korruption och hur de ska kunna skapa en modern korruptionslagstiftning den dagen diktaturen faller. Förhoppningsvis har vårt stöd bidragit till att oppositionen står redo den dag demokratiska, rättvisa och fria val hålls i Belarus. Vi fortsätter att visa vårt stöd för demokratirörelsen i Belarus.

Tyvärr ser vi nu hur regimen svarar på de fredliga protesterna efter valet med massgripanden, tortyr, ett nedsläckt internet, omfattande våld och tvångsdeporteringar av oppositionen, i välkänt sovjetiskt manér. Vi vet ännu inte hur detta kommer sluta, men det är uppenbart att den politiska ledningen vill slå ner på de frihetsdrömmar som finns, och att de är beredda att göra det med vapen i hand. Att Lukasjenka förhandlar om sitt lands framtida oberoende med president Putin visar hur desperat han är. Sätter han till och med sitt lands självständighet i pant mot sin egen makt? Vi ser idag ett tydligt ryskt inflytande och närvaro i stora delar av det belarusiska samhället, inklusive ryska militärbaser. Putin har lovat mer stöd, men det kommer inte att ske gratis. Även här formar de starka folkliga protesterna det bästa skyddet för självständigheten om Lukasjenka pantsätter den.

Det finns dock en annan väg. En annan framtid för det belarusiska folket, och en väg ut för Lukasjenka ur det hörn han målat in sig i. En väg som går via den s.k. Organisationskommittén och den belarusiska konstitutionen framför allt, men då inte genom en snabb omskrivning av densamma för att säkra Lukasjenkas makt. Den svenska regeringen och EU måste sätta tydlig press på regimen att välja vägen via omval. Då måste de politiska fångarna släppas fria, de ryska aktörerna dra sig ur Belarus och media få frihet. De sanktioner som EU antog i förra veckan är otillräckliga. Sanktioner måste riktas mot de högst ansvariga för det som nu skett, också Lukasjenka. Sverige och EU måste också införa Magnitskijsanktioner för att visa att de övergrepp som begåtts aldrig kan accepteras. Magnitskijsanktioner är personliga sanktioner och kommer att slå hårt mot de skyldiga utan att drabba civilbefolkningen. Vi beklagar att regeringen inte velat införa ett nationellt system för Magnitskijsanktioner i Sverige, utan gömmer sig bakom en långsam och knappt påbörjad EU-process där alla länder kan sätta stopp genom veto. Sverige bör här kroka arm med våra baltiska och nordiska vänner och gå före.

Samtidigt måste demokratirörelsen i Belarus fortsatt känna ett tydligt stöd och uppbackning från Sverige och EU. Därför måste svenska regeringen och EU markera när utvecklingen går åt fel håll. Inte tveka att kritisera övergrepp och demokratiska övertramp och de övergrepp vi sett från regimens sida innan, under och efter valet.  Alla former av tortyr måste fördömas och de skyldiga ställas till svars. Det är viktigt att regeringen driver på för detta. Det ska vara tydligt för alla medborgare i Belarus att EU inte backar när det bränner till. Att EU stödjer deras frihetskamp och ser de övergrepp som begås.

Centerpartiet kommer fortsätta att stödja demokratirörelserna i Belarus och driva på för att den svenska regeringen pressar EU att göra mer, samtidigt som man måste införa ett nationellt system för Magnitskijsanktioner. Det är dags att stå upp för demokrati och solidaritet med handling, inte bara med ord. 

Kerstin Lundgren

Utrikespolitisk talesperson Centerpartiet

Johan Linander

Ordförande Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS