Dags för TT åtgärda felen om Krim och Ryssland

Europa står på randen till ett nytt storkrig, snart åtta år efter att Ryssland inledde angreppet mot Ukraina. Därför är det extra anmärkningsvärt att Tidningarnas Telegrambyrå fortfarande inte klarar av att rapportera om konflikten på ett korrekt sätt. Om inte TT:s chefredaktör och VD Per-Anders Broberg kan säkerställa kvalitén behöver kunderna markera sitt missnöje och styrelsen måste kliva in menar Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen. 

Per-Anders Broberg. Foto: Pontus Lundahl/TT

Om det sker en gång kan man avfärda det som otur, men när samma problem återkommer gång efter gång så är det ett större problem än så. Och det blir än allvarligare eftersom det dessutom handlar om ett ämne där svensk journalistik inte får spela bort sig i eftersom det har konsekvenser ytterst för demokrati och suveränitet för länder som Ukraina, men  ytterst även för Sverige.

TT är dessutom nyhetsaortan till samtliga svenska medier och det som går in i TT:s system mångfaldigas i publiceringar. Så när TT gör fel så gör Hela Gotland, SVT, Hallandsposten, NSD, Östersunds-Posten och många andra fel. Därför är det allvarligt och riktigt illa att TT inte klarar av att återge vad som skedde 2014 på ett korrekt sätt. Istället repeteras det ryska narrativet och reducerar Rysslands illegala annektering av Krim och ockupation av östra Ukraina till en intern konflikt.

Det handlar framför allt om en faktaruta publicerad tillsammans med en text om konflikten igår.

Eftersom det tycks behövas, låt oss ta händelseförloppet en gång till. Ryska specialförband gick in på Krim, utan uniformsmärken, 27:e februari 2014.

När operationen startade kan diskuteras. Brittiska regeringen har angett 20:e februari som startdatum, vilket är samma datum som Ryska Federationen själv har uppgett i medaljen som delas ut för Krims återbördande till moderlandet.

Förberedelserna för att möjliggöra operationen började långt tidigare, mycket långt tidigare. Vi pratar år. Men tillbaka till 2014. 20 februari satt fortfarande Janukovitj som president i Kiev, han kom att fly landet först den 21:a. Den 22:a februari deklarerade ukrainska parlamentet Radan att Janukovitj var avsatt.

Först dagen efter detta hölls ”pro-ryska” demonstrationer på Krim, på operationens fjärde dag. Specialförbanden tog kontroll över halvön med start 27:e februari, det rörde sig inte om ”en pro-rysk milis”, vilket TT brukar skriva.

Folkomröstningen 16 mars 2014 hölls alltså i regi av en ockupationsmakt som såg till att få valresultatet som önskades, bland annat hade en valkrets 123 procents valdeltagande.

Beträffande östra Ukraina så var ryska förband direkt inblandade från början. Ryskt artilleri sköt från ryskt territorium på ukrainska mål och den 53:e lufvärnsbrigaden från Kursk hade ett Buk-batteri på ukrainsk mark som sköt ned passagerarplanet MH17. 

Vad vi talar om här är alltså ett ryskt anfallskrig i hybridformat, ett aldrig öppet deklarerat krig, mot ett grannland som sedan 2014 har hållits på en lågintensiv nivå. Nu har Ryssland gjort en militär uppbyggnad som skulle kunna användas till en storoffensiv, vilket orsakar stora spänningar. Skulle upptrappningen ske får det oöverskådliga konsekvenser, även för Sverige.

Sedan jag påpekade bristerna i faktarutan i går kväll har andra också reagerat. Försvarsdebattören och ledamoten i Kungliga Krigsvetenskapsakademien Johan Wiktorin skriver på twitter: Detta är ett bottennapp av TTNyhetsbyrån. Vi kan alltid lägga olika värderingar i termer, men ni måste ha fakta rätt”. 

TT:s utrikesdesk insåg själva att det blivit fel och rättade samma kväll. Redaktören Ingrid Dahlbäck gick professionellt in och beklagade felet i en tweet.

Så heder åt Ingrid Dahlbäck och kvällsgänget som ändrade. Men det förtar inte bilden av att TT har ett systemproblem. Det är inte första gången jag reagerar på TT:s publiceringar och twittrat om det.

Ja, det är inte ens första gången i år jag reagerat på faktarutor från TT. Nedan är en tweet från 23 augusti. Och faktiskt, det är samma faktaruta. En faktaruta, som TT, så vitt jag vet, inte rättade den gången och som nu repeterats.

Det är inte bara svenska medier som är kunder, även svenskspråkiga Hufvudstadsbladet i Helsingfors tog in faktarutan.

TT:s problem med faktarutor går flera år tillbaka i tiden. I december 2018 hade vi en liknande diskussion kring faktarutor. Den här gången med anledning av en publicering i SVT med TT som underlag. Här är det serietecknaren Niklas Eriksson som reagerar.

Jag hittade i alla fall att jag kommenterade när det begav sig, med ett konstruktivt förslag som SVT Nyheters chef Charlotta Friborg bejakade.

 

Den gången fick en annan av TT:s medarbetare, mästertwittraren Owe Nilsson (som gör ett mycket gott arbete att förklara både sitt arbete och sin arbetsgivares verksamhet på twitter), meddela att man rättat faktarutan.

Men det är inte bara faktarutor som jag reagerat på. 24 januari 2019 hoppade jag till när  TT beskriver att Ryssland har spaningsplan medan Sverige använder sig av spionflyg. Dessutom relativiseras händelser genom att svenska flygningar på internationellt luftrum blir jämbördiga med ryska kränkningar av svenskt luftrum, TT hänvisar också till TASS och RT som om de vore vilka nyhetskällor som helst, och inte en integrerad del av den Ryska Federationens informationskrigföring.

December 2019 reagerade jag på en TT-text som SVT publicerade, där det ryska narrativet återgavs okritiskt.

Jag har säkert reagerat fler gånger, men det här var de TT-relaterade tweets jag har hittat. Och det ska sägas på en gång att jag absolut inte sitter och letar fel hos TT. Det här är tillfällen när jag sett något och haft tid/ork att reagera. Skulle man gå igenom TT:s databas av publiceringar kring Ukraina är jag övertygad om att man hittar många fler exempel med tanke på den volym som TT producerar och förkärleken att göra copy paste.

TT lider av två problem som faller tungt på VD och chefredaktör Per-Anders Broberg. Eftersom vi ser att samma formuleringar dyker upp igen så saknar uppenbarligen TT tillräckliga rutiner för att ”dödskalle”-märke vissa texter som inte får återanvändas. TT verkar alltså antingen sakna den tekniska och/eller organisatoriska kapaciteten att stoppa fel från att repeteras. Det är allvarligt. Det andra som är allvarligt är att vi snart åtta år efter Krim inte har en nationell nyhetsbyrå där kunskap och instinkt för att hantera rysk informationspåverkan sitter i ryggmärgen.

Det här innebär att TT som organisation lider av kunskapsbrist. Båda sakerna kan åtgärdas ganska enkelt och ansvaret ligger hos vd. Om inte vd tar det ansvaret behöver TT:s kunder och styrelser reagera, eftersom andra medier för vidare (oftast utan någon som helst kontroll) det som TT publicerar.

När det gäller utbildning så är det, som jag twittrade 2018, tre saker som behöver kunskapshöjas: 1) Folkrätten (och varför den är ett oavvisligt centralt säkerhetsintresse för små och medelstora stater). 2) Rysk informationspåverkan och hur den fungerar och 3) en genomgång av vad som faktiskt hände på Krim och i östra Ukraina, samt andra viktiga händelser och aspekter kring ryskt agerande i världen.

Frivärlds dörr står öppen och kan erbjuda den utbildningen, andra aktörer som skulle kunna hjälpa TT och övriga redaktioner att kunskapshöja sig är FOI, Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutets centrum för Östereuropastudier. Dessutom finns det från 1:a januari en ny myndighet som kan hjälpa medier som vill ha stöd att möta och hantera informationspåverkan.

Så åtgärda problemen idag TT, vi behöver kunna lita på er nyhetsförmedling.

Patrik Oksanen

Senior Fellow Frivärld och redaktör för Säkerhetsrådet. 

UPPDATERING: Påmindes på twitter av Näringslivets Medieinstitut att ämnet varit uppe förut…

PS KluddNiklas, dvs Niklas Eriksson, har summerat problemet så här.