Kommun-Sverige avgörande för totalförsvaret

Claes Arvidsson, om att fler kommuner borde lära av de goda exempel som finns på hur det civila försvaret kan stärkas.

Västerås kommun har övat med Hemvärnet. Foto: Rickard Törnhjelm/Combat Camera/Försvarsmakten.

Inför det kommande försvarsbeslutet är mycket fokus på det militära försvaret – och det pågående (otillräckliga) återtaget av förmågor. Återtag sker också vad gäller det civila försvaret och det blir intressant att se resultatet av årets totalförsvarsövning – och den så småningom kommande propositionen. I Försvarsutbildaren (1/20) med tema Totalförsvar redovisas hur Västerås kommun totalförsvarsanpassar sig.

Västerås är en av de kommuner som ligger i framkant. Här har man en planerat för att möta krav på samverkan, kommunikation och transporter av mat och vatten. Man har en signalskyddsorganisation, säkrat tillförsel av värme- och elförsörjning och upprättat trygghetspunkter dit västeråsarna kan gå för mat, värme och husrum. Man har övat tillsammans med andra kommuner och hemvärnet.

Västerås är inte ensam i kommun-Sverige att ha kommit långt men långt fler skulle behöva komma längre. Västerås är dock ensam om att ha en beredskapsplan för livsmedel vid en större kris eller krig för att försörja 45 000 kommuninvånare. I det ingår att tillsammans med ICA och Coop kunna rädda maten i deras centrallager i händelse av strömavbrott.

CLAES ARVIDSSON är författare, mångårig ledarskribent i SvD och Säkerhetsrådets redaktör.