Låt inte Hongkong falla i kommunisternas händer

Tomas Tobé, om att regimens agerande visar med ökad tydlighet att Kina inte är ett land som andra. I början av året undanhöll kommunistpartiets ledning viktig information om covid19-utbrottet, minoritetsgrupper har satts i interneringsläger och nu utmanas Hongkongs frihet. Utvecklingen kräver att västvärlden agerar.

Vi kan inte stillatigande se på när Kina stärker sitt grepp om Hongkong.

Den 1 juli 1997 överlämnade Storbritannien formellt Hongkong till Kina. Överlämnandet grundande sig på principen ”ett land två system” som skulle garantera medborgerliga fri- och rättigheter i Hongkong, marknadsekonomi samt en långtgående autonomi. Viktiga principer som legat till grund för Hongkongs framgångsrika utveckling.

Tyvärr respekterar inte längre regimen i Peking avtalet. Hongkong ska nu tvingas införa en ny säkerhetslagstiftning som syftar till att ge Kina ökat inflytande över området. Det kinesiska agerandet är ett tydligt brott mot avtalet från 1997 och bör därför mötas av reaktioner från västvärlden.

Hongkongs invånare måste känna ett enhälligt stöd från den fria världen. Men Kinas agerande gentemot Hongkong är inte det enda som bör leda till reaktioner från omvärlden.

Nyligen avslöjades att regimen har inrättat interneringsläger i Xinjiangprovinsen. Lägren syftar till att indoktrinera minoritetsgrupper att vara lojala gentemot styret i Peking. Fångarna tvingas rannsaka sig själva och lära sig kommunistpartiets principer samtidigt som lägervakter ska utvärdera dem efter ett poängsystem. FN uppskattar att minst en miljon människor har internerats i lägren.

Och som ett tillägg till detta har regimen dessutom undanhållit viktig information om covid19-utbrottet. Ett agerande som sannolikt har försvårat kampen mot viruset som hittills har dödat tusentals svenskar.

Allt detta kräver en motreaktion. Samordnande ekonomiska sanktioner mot Kina bör följa om Hongkongs ställning undermineras. EU måste agera. Sverige måste fortsätta att aktivt driva på för att det ska ske.

Nu är hög tid att vi börjar se nyktert på vår relation till Kina. Självklart ska vi värna handeln och affärsutbytet med Kina. Men vi får inte göra oss några illusioner av kommunistpartiets ambitioner. Fängslandet av den svenska medborgaren och Hongkong-baserade bokförläggaren Gui Minhai visar att demokrati, mänskliga rättigheter och integritet för privatlivet inte är värden som den kinesiska regimen håller högt.

Dialog och samarbete med Kina ska uppmuntras i syfte att undvika missförstånd och onödig säkerhetspolitiska spänningar, men det får inte råda någon tvekan om de grundläggande skillnaderna i våra samhällsbyggen och värderingar.

Individens frihet, demokrati och marknadsekonomi är det som har byggt västvärldens rika och öppna samhällen. Principer som alltid måste försvaras och uppmuntras. Därför förtjänar Hongkong-borna vårt fulla stöd i sin kamp. Deras frihet ska inte få undermineras av kommunistpartiet i Peking.

TOMAS TOBÉ är Europaparlamentariker (m).