Låt oss slippa konspirationsteorier i Afghanistanrapporteringen

Expressen och Dagens Nyheter ger spridning åt konspirationsteorier i sin Afghanistanbevakning konsterar Sara Norrevik, fellow vid Frivärld. Problemet menar Norrevik är när felaktiga och missvisande påståenden, utelämnande av relevant information och bildsättning används systematiskt för att väcka misstro mot en aktör.

Expressen publicerade den 26 augusti artikeln ”USA har själva skapat terrorn i Afghanistan”. Enligt författaren Magda Gad är det ”en av de viktigaste texter jag skrivit”. Tyvärr blandar Gad missvisande påståenden tillsammans med utelämnande av relevant information som gör artikeln konspirationsteoretisk, besläktad med teorier från så kallade ”9/11 truthers”.

CIA:s stöd till mujahedin på 1980-talet, Operation Cyclone, är väldokumenterat. Tusentals böcker har skrivits om USA:s engagemang i Mellanöstern och Centralasien – Internet exploderar med information i ämnet. Operationen, där USA tillsammans med andra länder finansierade mujahedin i kriget mot Sovjetunionen, var CIA:s största och mest kostsamma program någonsin. Ett skäl till att vi vet så mycket är att USA:s beslutssystem ställer krav på transparens och redovisning av skattepengar, till skillnad från Sovjetunionens. Tidigare hemligstämplade dokument har med tiden släppts och bringat klarhet i operationen. Artikeln har därmed en kärna av sanning.

USA har självklart ett ansvar för att ha spridit vapen, tränat rebellgrupper och gett omfattande stöd till Pakistans underrättelsetjänst under denna tid. Det går dock inte att utesluta att radikalisering i regionen hade skett även utan USA:s stöd. Till exempel matchades bidragen från USA av Saudiarabien och Kina. Även Storbritannien bidrog med stöd. Dessa är självständiga länder som fattar beslut i sin egen inrikespolitiska kontext – de är inte radiostyrda av USA som artikeln antyder. Hundratusentals frivilliga anslöt även till mujahedin från Mellanöstern.

I sammanhanget bör nämnas, apropå en DN-artikel av Johan Croneman, att det är en myt att USA direkt finansierade bin Laden och al Qaida. Experten Peter Bergen som gått igenom ett enormt material al om al Qaida beskriver hur denna myt tillkommit i nya boken ”The Rise and Fall of Osama bin Laden”.

Huvudproblemet i artikeln är att Gad låter Sovjet komma undan sitt ansvar i Afghanistan, i påståendet att de ”lurades” av CIA att invadera Afghanistan – specifikt av den nationelle säkerhetsrådgivaren Zbigniew Brzezinski. Denna myt står i centrum för många konspirationsteorier, bland annat ”9/11 truthers” som menar att USA själva låg bakom terrorattackerna den 11:e september.

Historikern Conor Tobin har nyligen publicerat forskning baserat på tidigare hemligstämplade dokument från Carteradministrationen. Han konstaterar att USA:s stöd till Afghanistan före Sovjetinvasionen 1979 var ”extremt begränsat”, samt att den interna processen visar att Carteradministrationen inte önskade en sovjetisk invasion, tvärtemot myten. Tobin beskriver i detalj hur ett misstolkat uttalande av Brzezinski till en fransk tidning 1998 ligger till grund för missförstånden.

Artikelns negligering av Sovjetunion är allvarlig. Visserligen saknas dokumentation från Sovjet i den utsträckning som finns i USA, och språket utgör är en tröskel för västerländska journalister. Men det rättfärdigar inte att Sovjet behandlas som en passiv aktör eller offer.

Sovjet var på 70- och 80-talen en av världens två supermakter, med en massiv militär förmåga. Det är naivt att tro att Sovjet inte hade egen underrättelse i regionen. Dess politiska ledning, om än totalitär, var kompetent att fatta egna beslut. Därför är det fel att framställa landets intåg i Afghanistan som att man blivit ”lurad”.

Sovjets krig i Afghanistan varade i ett drygt decennium, krävde över en miljon liv och sex miljoner flyktingar. Över tre miljoner afghaner flydde till Pakistan, varav en stor del radikaliserades i religiösa skolor, madrasas. Att beskriva Sovjet i termer av ett offer ger inte rättvisa till de människor som drabbades av kriget.

Brzezinski, som bildsätter artikeln, är en tacksam figur för konspirationsteorier eftersom han i pressen tenderade att överskatta sin roll i administrationen. Men ska han framställas som en mästerkonspiratör med ansvar för USA:s misslyckanden i Afghanistan, bör det i ärlighetens namn nämnas att den före detta presidentrådgivaren även var en av USA:s främsta kritiker av 2000-talets ”krig mot terrorn”. Om Brzezinski fått bestämma hade krigen i Irak och Afghanistan avslutats inom något år. På samma sätt har många i Europa och USA resonerat – en överväldigande majoritet ville se USA lämna Afghanistan under det senaste decenniet. Men oavsett när och hur tillbakadragandet hade skett var det en tidsfråga innan talibaner åter skulle ta över makten.

Kanske anser journalisterna och deras tidningar Expressen och DN att ovan är mindre detaljer. Problemet är när felaktiga och missvisande påståenden, utelämnande av relevant information och bildsättning används systematiskt för att väcka misstro mot en aktör. Med värdefulla journalister i Afghanistan finns mycket att granska, inte minst om Sveriges avtryck i det land som i ett decennium varit den största mottagaren av svenskt bistånd. Låt oss däremot slippa politiska agendor och konspirationsteorier i nyhetsrapporteringen.

Sara Norrevik

Fellow på Frivärld och doktor i statsvetenskap. Norrevik undervisar vid State University of New York at Buffalo.

 

Fördjupning:

Bland Gads tweets samma vecka som artikeln finns en tråd som felaktigt hävdar att USA lämnat över en lista till talibanerna med alla som som har arbetat för USA – ett allvarligt påstående som antyder en lista med hundratusentals namn på amerikanska medborgare, green card innehavare och afghaner som arbetat för USA.

Källan är en artikel i Politico som dock ger en annan bild, att det rör sig om begränsade listor med namn. Istället rör det sig om ett fåtal tillfällen när talibaner (som vid tillfället kontrollerade inpassering till området vid flygplatsen) delgetts information om busstransporter med personer som skulle släppas igenom till flygplatsområdet. I nästan samtliga fall kom busstransporten igenom. Efter att USA:s utrikesdepartement förnekat att en sådan lång lista med namn har lämnats över till talibaner, har Politico klarlagt att de aldrig rapporterat om en ”lång” lista:

The senior State staffer, like other Biden administration officials, asserted the U.S. never provided the Taliban a comprehensive list of names, which POLITICO did not report. But the official went further than others by saying there were times providing manifests to the Taliban failed in the moment.“The idea that we are providing names or personally identifiable information to the Taliban in a way that exposes anyone to additional risk, that is simply wrong. Simply wrong,” State Department spokesperson Ned Price said last week.

Till dags dato har inget fall rapporterats där personer utsatts för repressalier av talibaner baserat på dessa listor. Varför följde inte Gad upp ett så allvarligt påstående – en ”dödslista” med hundratusen personer visar sig vara ett fåtal listor över bussar där de flesta släpptes vidare till säkerhet? Twittertråden finns fortfarande kvar med hundratals retweets – utan någon form av rättelse.