Nästan 100 experter i upprop för tunga vapen till Ukraina

96 experter på Östeuropa, däribland Frivärlds Senior Fellow Anders Åslund, har skrivit på ett tyskt upprop för tunga vapen till Ukraina och där man också avfärdar ett tidigare tyskt upprop från 20 intellektuella och kulturpersonligheter som krävt ett slut på kriget i Ryssland genom diplomati och eld upphör. 

Bland annat skriver signatärerna i uppropet som publiceras i Focus att det är anmärkningsvärt att ingen i ”fredsuppropet” är expert Ukraina-Rysslands relationer.

”Vad som återkommande inte fungerade före 24 february, 2022, borde inte nu vara lösningen”, konstaterar man bland annat.

Läs hela uppropet här.

Foto Dmitrij Myravskij, Ukrainas försvarsministerium.