Navalnys död är ett mord av Putin – ett Ryssland i allt djupare förfall

Alexander Navalnys död faller helt och hållet på dem som spärrat in honom, misshandlat honom och antingen aktivt dödat eller låtit honom dö av sjukdom, förgiftning eller misshandel. Den ansvarige är Rysslands diktator Vladimir Putin men ansvaret faller på hela det etablissemang som står bakom Putin liksom på de människor som låter detta förakt för andra människors liv dominera över respekten för den enskilda människan.

Mordet, och det är ett mord, är en tragedi för familjen men också för ett samhälle och ett land som faller allt djupare ner i moralens ruiner. Det finns inget stort, inget ärofyllt och inget att vara stolt över i ett land som misshandlar och vanvårdar människor till döds. Det finns inget att respektera, beundra eller se upp till med ledare så fega att de inte vågar möta politiska meningsmotståndare i öppen diskussion och debatt. Så rädda för en fängslad motståndare att man väljer att låta honom dö genom en avrättning som är så feg att man flyr dess ansvar.

För Navalnys familj, för hans vänner och anhängare är mordet på honom en djup tragedi. Till tragedin hör att de skyldiga, och den konkret mest skyldige, inte förstår att det är en tragedi för dem själva. Ryssland under Putin har lämnat tanken att vara eller ens framstå som ett civiliserat land. Det drabbar alla dess invånare, både dem som i tystnad böjer sig för förtryckaren och dem som skulle vilja se en annan framtid för Ryssland. De har genom kriget steg för steg förlorat av sin heder. Nu finns det inte någon heder kvar.

För omvärlden är detta en utmaning och ett hot. Putin demonstrerar att han är beredd att mörda dem som går honom emot. Genom att utfärda arresteringsorder mot politiker i andra länder som fördömer hans krig har han tagit ännu ett steg i sin hotfullhet och i det krig han bedriver mot Europa och den demokratiska världen.

Det som nu måste göras är att ge Ukraina allt stöd som behövs för att besegra denna ondska. Europas länder måste var och en tillsammans se till att det finns så starkt försvar att denna ondska inte kan sprida sig. De sanktioner som införts mot Ryssland måste kompletteras och omfatta alla dem som bär någon form av ansvar för denna ondskans regim.

Vi bör göra klart att den ryska regimens utlandsrepresentation inte bär någon diplomatins prägel, utan är bara ett verktyg för en regim som gjort ondskan till sin ideologi, lögnen till sin kommunikation och hotet om krig och död till sitt budskap. Nu är tid att stödja Navalnys kamp, att stöda alla dem som i ryska fängelser och läger lever under dödligt hot och att ge Ukraina allt det som behövs för att tvinga den ryska regimen att acceptera andra länders rätt.

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld