Nytt hopp för Dmitriev när fallet flyttar till Sankt Petersburg

Justitiemordet på den ryske historikern Jurij Dmitriev, som kartlagt Stalinstidens massmord i Karelen, kommer att få ett nytt kapitel när ärendet flyttar från Karelen till St. Petersburg. Trots en dom på 13 årsfängelse så har stödet för Dmitriev växt rapporterar författaren och journalisten Kaa Eneberg. 

Jurij Dmitriev. Foto: Victoria Ivleva/International Memorial

Den ryskkarelske historikern Jurij Dmitriev tycks ha fått nya krafter av den skärpta domen på 13 års fängelse mot honom för sexuellt utnyttjande av sin adoptivdotter. Den karelska statens åtal mot honom handlar ingalunda om
sexuella överträdelser utan om att Dmitriev som historiker grävt upp tusentals gravar från 1930-talet och avslöjat
Stalintidens terror.

Gravarna har han och många medarbetare ordnat i historiska minneslundar (Sandarmoh och Krasnij Bor) som besökt flitigt. Stalinterrorn vill makthavarna idag glömma. Stalin kan sägas ha återtagit sin landsfaderliga roll i den ryska historieskrivningen.

”Tyck inte synd om mig”, skrev den fängslade Dmitriev i slutet av december till en rysk journalist. Han berättade
om hur all tid i häktet nu går åt att sätta sig in i den växande rapporteringen av hans rättsfall. Oräkneliga namnlistor och sympatiyttringar har undertecknats för Dmitrievs sak av internationella människorättsorganisationer. Hans fall har också diskuterats bl.a. i samtal mellan presidenterna Vladimir Putin och Finlands Sauli Niinistö.

Finland berörs genom att tusentals finnar på 1930-talet sökte sig en framtid i sovjetväldet men föll offer för Stalinterrorn i gränstrakterna. Bland de mördade finnarna återfanns också svenskar, de s.k. Kirunasvenskarna.
Med stor iver tycks Dmitriev nu förbereda sig i fängelsecellen i den karelska huvudstaden Petrozavodsk
för en ny rättslig omgång. Den skall bli av i slutet av februari.

Då är det meningen att de motstridiga anklagelserna mot honom – som lett till domar på 3,5 fängelse respektive 13
års fängelse även i Karelens högsta domstol- behandlas i en överdomstol (kassationsdomstol) . I och med det beslutet som kom i december är de tidigare domarna ogiltigförklarade. Två tidigare försök till överklagande hade
då avfärdats.

Dmitriev har definitivt fått nya krafter av beslutet om att hans fall snart skall upp i överdomstolen. Därmed flyttar
hela hanteringen till St. Petersburg från det provinsiella Petrozavodsk, fult av minnen från terror och gränskrig.
Hans försvarare advokaten Victor Anufriev har länge kämpat för att rättsprocessen mot Dmitriev inte skall
handläggas lokalt i Karelen, det historiskt belastade gränsområdet mot Finland.

Rättsprocessen mot Dmitriev har varit en långdragen och plågsam historia med udda inslag. Hans försvarare nekades en dags uppskov av försvaret på grund av coronasmittan. Historiker vid stadens universitet agiterat mot Dmitriev och hävdat att de begravda terroroffren skulle vara ryska soldater som finska armén dödat i andra världskriget.

Sanningen är att Dmitriev i sin historiska gärning kastat ljus över fruktansvärds brott som man vill glömma.
Behandlingen av hans fall är politiskt motiverad. Han bör omedelbart friges, heter det i ett uttalande från
människorättsorganet OSSE.

Kaa Eneberg

Författare och journalist som återkommande rapporterar om fallet Jurij Dmitriev för Säkerhetsrådet.