Olof Ehrenkrona

Olof Ehrenkrona är tillförordnad redaktör för Säkerhetsrådet. Han har ett förflutet som handsekreterare och stabschef hos Gösta Bohman och Ulf Adelsohn 1978-1984. Han har arbetat som ledarskribent i Svenska Dagbladet 1984-1990, planeringschef i Statsrådsberedningen 1991-1994, författare och företagare 1994 – 2006, diplomat och ambassadör i ministerkansliet med ansvar för globaliseringsfrågor och nätfrihet 2006-2014 samt generalkonsul i Mariehamn 2015-2018. Olof Ehrenkrona har publicerat sig om svensk ekonomisk och politisk historia. Han är idag kolumnist ibland annat SvD och bedriver masterstudier i Idé och lärdomshistoria i Uppsala.