Regeringen och kommunen har olika syn på Skövde flygplats 

Debatten om flygplatsen i Skövde går vidare. Den inleddes med Peter Larssons varning att ”Nedläggningen av Skövde flygplats kan följas av fler” (23/8), som kommunalrådet Katarina Jonsson (M) replikerade med ”Rationellt beslut bakom nedläggning av Skövdes flygplats”. I ett svar till Jonsson (M) lyfter Larsson nya besked från regeringen som visar att kommunledningen är på kollisionskurs med regeringen som vill ha kvar flygplatsen av beredskapsskäl. 

Skövde kommun har för avsikt att lägga ned sin flygplats. Samtidigt vill nu regeringen ha kvar beredskapen för flygplatsen. Bör Skövde flygplats då läggas ned?

Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande (M) i Skövde kommun replikerar den 31 augusti på min artikel från den 23 augusti, om problematiken med att lägga ned Skövde flygplats. Min artikel var ingen kritik mot Skövde kommun utan en problematisering av ett märkligt system för finansiering av våra flygplatser i Sverige. Ett system som riskerar äventyra nationella behov för tillgänglighet men också för stöd till samhället och beredskap.

 Om detta håller också Katarina Jonsson med mig om i sin replik. Jag tror att Katarina Jonsson och jag är helt överens i grundfrågan. Jag ifrågasätter inte heller Skövde kommuns bedömning och beslutsavsikt att lägga ned sin flygplats. Jag tycker Katarina Jonsson redovisar väl för dessa resonemang i sin replik. 

Kvarstår finns då den generella problemställningen där kommuner själva får stå för kostnaderna för viktig infrastruktur medan en rad statliga, och även andra, aktörer ser flygplatserna som nödvändiga men inte är beredda betala för dess drift. Då riskerar vi få fler exempel som det som nu utvecklar sig i Skövde.

Skövde flygplats, foto Wikipedia.

Nu tycks denna problematik bli än mer tydligt. Idag nyttjar Försvarsmakten flygplatsen, liksom ambulansflyget och andra intressenter. Flygplatsen har också blivit utsedd till Temporär Beredskapsflygplats, då staten anser den viktig som stöd för sjukvården. Skövde tillsammans med en rad andra Temporära Beredskapsflygplatser har fått tillfälliga avtal som förlängts med tre månader åt gången. 

I fredags kom beskedet att regeringen förlänger avtalen med de Temporära Beredskapsflygplatserna hela 2022 ut. Parallellt utreder Trafikverket vilka flygplatser som bör bli permanenta beredskapsflygplatser. Trafikverket inkluderar då inte bara behovet av närheten till sjukhus för ambulanstransporter utan utreder också försvarsaspekten. Skövde skulle därför mycket väl kunna bli föreslagen som en permanent beredskapsflygplats. Det är inte säkert men det kan bli så. 

Att regeringen nu förlänger de Temporära Beredskapsflygplatserna så här länge kan tyda på att man förbereder för att också utse betydligt fler permanenta beredskapsflygplatser, i väntan på Trafikverkets utredning. 

Det skulle i så fall innebära att regeringen är beredd att vidmakthålla Skövde som beredskapsflygplats, minst, hela nästa år medan Skövde kommun vill lägga ned flygplatsen i mitten av nästa år.

Detta tydliggör på nytt den problematik jag vill belysa utan att kritisera just den enskilda kommunen Skövde. Nationella säkerhets- och beredskapsintressen kan få stå tillbaka för att enskilda ägarkommuner till flygplatser, ser kommersiella fördelar eller har andra skäl för sin kommun med att avveckla sin flygplats. 

Det är därför nu hög tid att staten tar sitt ansvar och säkerställer en grundläggande finansiering för alla regionala flygplatser. Detta för att trygga inte bara tillgängligheten, utan också stöd till samhället och en nödvändig beredskap. 

Peter Larsson

VD Svenska regionala flygplatser