Regeringen prioriterar mellanchefer framför utlandssoldater

Att det finns svenska soldater som tjänstgör i krigsdrabbade länder är ett politiskt beslut. Regeringen, som är ytterst ansvarig för detta, vänder nu dessa män och kvinnor ryggen när de hänvisas till samma vaccinationskö som alla andra, skriver Lucas Ljungberg (MUF) och uppmanar regeringen att tänka om.

Väl nere i Mali kommer det råda en stor osäkerhet kring vilka möjligheter till vård som kan ges – en osäkerhet som helt enkelt är förenad med fara för liv och hälsa, skriver Lucas Ljungberg. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten/Pressbild.

Försvarsmakten har skickat en begäran om att få förtur till vaccindoser för 300 svenska utlandssoldater. Soldater som ska åka till bland annat Mali för att tjänstgöra. Folkhälsomyndigheten och regeringen har dock gett Försvarsmakten kalla handen. Detta trots att Sverige snart har nästan en halv miljon doser vaccin per vecka, och vaccineringen är inne i den sista och mest tidskrävande fasen som rullar på bra.

Begäran från Försvarsmakten grundar sig i krav och önskemål från bland annat FN, Nato och enskilda länder som Sverige samarbetar med. De vill att soldaterna som tjänstgör under deras flagg ska vara vaccinerade för att kunna förhindra smittspridning och fullgöra sina uppgifter. Det handlar alltså inte om att Försvarsmakten på eget bevåg har gett sig in i intressegruppernas kamp om vilka yrkesgrupper som borde få förtur.

Det handlar inte om något enormt undantag utan enbart om att några få personer får vaccinet bara några veckor tidigare än beräknat. Personer som med all sannolikhet kommer att befinna sig i ett krigsdrabbat land i Afrika när de väl blir deras tur enligt nuvarande ordning.

Samma vecka som förfrågan inkom till Folkhälsomyndigheten och regeringen från Försvarsmakten hade Sverige fått en halv miljon vaccindoser och är inne i den slutliga fas 4. I denna fas vaccineras den breda gruppen människor mellan 18 och 59 år som inte har vaccinerats tidigare. Vaccineringen sker genom äldst först och sedan nedåtstigande ålder. Trots att de allra mest sårbara i samhället och sjukvårdspersonalen redan har blivit vaccinerade vill regeringen ändå inte göra undantag för utlandssoldater.

Väl nere i Mali kommer det råda en stor osäkerhet kring vilka möjligheter till vård som kan ges. En osäkerhet som helt enkelt är förenad med fara för liv och hälsa. Svenska soldater kan inte förvänta sig att få vaccin på plats. FN har meddelat att de inte kommer att ordna vaccin för länder som redan har vaccinplaner, vilket Sverige har. Ska svenska utlandssoldater vaccineras kommer Sverige att behöva se till att vaccin når fram. Någon sådan plan finns inte.

Det kommer dessutom bli logistiskt svårt att nå alla utlandssoldater. Mali är präglat av väpnande konflikter. Vaccinet måste inte bara transporteras utan också hålla rätt temperatur. När vaccinet är fryst ska det vara 72 minusgrader. En vanlig dag i Mali under den här tiden på året kan medeltemperaturen vara uppåt 40 grader.

Att det finns svenska soldater och personal som idag tjänstgör i krigsdrabbade länder är ett politiskt beslut. Regeringen, som är ytterst ansvarig för detta, vänder nu dessa män och kvinnor ryggen när de hänvisas till samma vaccinationskö som alla andra. Vi har alla redan väntat över ett år på att bli vaccinerade och skulle därför inte märka av skillnaden att vänta en dag till.

Däremot skulle de svenska utlandssoldaterna känna skillnad om de kunde åka till Mali vaccinerade.

Lucas Ljungberg

Biträdande internationell sekreterare för Moderata ungdomsförbundet