Sverige bör följa i Tjeckiens fotspår till Taiwan

Tjeckien tar ytterligare ett steg för att stärka relationen med demokratin Taiwan. Den självutnämnda moraliska stormakten Sveriges svala relation till landet består, av rädsla för Kina.

Milos Vystrčil ser till att stärka Tjeckiens relation med Taiwan. Foto: Wikimedia/Pexels

Den 29 augusti påbörjar en delegation ledd av Milos Vystrčil, den tjeckiska senatens president, en historisk resa till Taiwan. Vystrčil blir då, trots att detta örike är ett av de friaste länderna i Asien, en av de högst uppsatta europeiska politikerna någonsin som besökt Taiwan. På agendan står demokrati, forskning och handel – för att inte tala om Tjeckiens utrikespolitiska handlingsfrihet.

Kina, som gör anspråk på Taiwan, har aggressivt försökt att inskränka den tjeckiska delegationens suveräna rätt att besöka Taiwan. Peking har hotat med allvarliga diplomatiska och ekonomiska straffåtgärder, bland annat med att sparka ut tjeckiska företag som deltar i delegationen ur den kinesiska marknaden.

Vystrčils motstånd är ett exempel för Europa. Europeiska länder har länge tillåtit kinesisk mobbning att hindra dem från att hävda sina värderingar och intressen i Taiwan. Svenska politiker och företag bör följa i Tjeckiens fotspår.

Sverige har flera skäl att göra det.  Kina har under 2020, medan världen varit distraherad av coronapandemin, intensifierat sina militära provokationer i Taiwansundet. Detta har höjt risken för att en katastrofal konflikt mellan Kina och USA, Taiwans beskyddare, ska bryta ut där. EU åtog sig 2016 att främja stabilitet i Taiwansundet, men har än så länge gjort ytterst lite för att uppfylla det löftet.

Det riskerar att signalera till det kinesiska kommunistpartiet att det är fritt fram att hota Taiwan. Att EU länge väntade med att införa sanktioner mot Peking i samband med angreppen på Hongkongs självstyre lär ha stärkt det intrycket. Vystrčils beslutsamhet står i kontrast till det tvekandet. Den kan därmed bidra till att motverka framtida provokationer genom att utlova höjda diplomatiska kostnader för Kina.

Få europeiska regeringar har uttryckt stöd för den tjeckiska delegationens beslut att besöka Taiwan, eller kritiserat de kinesiska påtryckningarna mot Tjeckien. Sådan brist på solidaritet riskerar att spä på kinesiska angrepp mot Taiwanvänliga röster i Europa och även Sverige. Den kinesiska ambassaden har på senare år aggressivt försökt tysta Kinakritiska forskare, journalister och aktivister i Sverige.

Vystrčils motstånd spränger den testballongen. Genom att hämta inspiration för sin resa från den tjeckiske frihetskämpen Vaclav Havels kamp mot Sovjetunionen – och genom att uttrycka solidaritet med Taiwan – visar Vystrčil att Tjeckien inte tolererar Kinas kampanj för att inskränka europeiska länders rätt till självbestämmande eller deras medborgares demokratiska fri- och rättigheter.

Vystrčil står också upp för europeiska handelsintressen i Taiwan. Taiwanesiska företag är världsledande inom bland annat precisionstillverkning samt informations- och kommunikationsteknologi, och de är ideala partners för innovationskraftiga svenska företag som vill ta sig närmare tillväxtmarknaderna i Asien. Dessa möjligheter begränsas dock av att många europeiska länder – av rädsla för Kina – inte skickar seniora representanter till förhandlingar med Taiwan.

Sverige är ett av dessa länder. Utbytet med Taiwan stärktes 2019 av ett möte – i Sverige – mellan ministern för forskning och högre utbildning, Matilda Ernkrans, och Taiwans dåvarande forskningsminister Chen Liang-gee. Den svenska regeringen skickar trots det fortfarande inte ministrar till handelskonsultationer i Taiwan, vilket gör det svårt att ta förbindelserna till nästa nivå. Vystrčil visar vägen för hur Sverige skulle kunna hävda sina ekonomiska intressen i Taiwan.

Sverige skulle kort sagt vinna på att – likt Tjeckien – stå upp mot Kina och för förbindelserna med Taiwan. Sverige skulle bäst kunna göra det genom att:

  • Försvara den tjeckiska delegationens rätt att besöka Taiwan. Drygt 60 europeiska parlamentariker utfärdade den 25 augusti ett uttalande till stöd för Vystrčil. Endast två svenska ledamöter skrev under det. Fler svenska europaparlamentariker, riksdagsledamöter samt utrikesminister Ann Linde bör offentligt fördöma Kinas beteende mot Tjeckien, samt uppmuntra andra länder att göra detsamma. Europa måste sluta upp bättre i den här frågan.
  • Fortsätta att skicka riksdagsdelegationer till Taiwan. Svenska riksdagsledamöter har rest till Taiwan vid flera tillfällen de senaste åren. Men besöken har inte skett på talmansnivå och regeringspartierna har lyst med sin frånvaro. Fler robusta och tvärpolitiska delegationer behövs.
  • Anordna ett ministerbesök till Taiwan. Matilda Ernkrans bör följa upp Chen Liang-gees besök. Det skulle inte bara kunna stärka handelsförbindelserna med Taiwan, utan också uttrycka tydligt stöd för öriket.

Tjeckien är – till skillnad från Sverige – inte en självutnämnd moralisk stormakt. Kan Tjeckien stå upp för den taiwanesiska demokratin så kan vi.

Philip Anstrén

Tidigare Fulbrightstipendiat vid Georgetown University och deltagare i Frivärlds Utrikesakademi.