Media

Patrik Oksanen i Expressen

12 februari, 2024
”Det handlar också om att utrusta och finansiera när stödet sviktar i väst. President Zelenskyj har tidigare sagt nej till mobilisering av uppemot en halv miljon just med frågetecken kring utrustning och finansiering. Men om Ukraina ska kunna driva ut ...

Patrik Oksanen citerad i Expressen

11 februari, 2024
Inför Putins resa till Ankara tillfrågades Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, om relationen mellan Erdoğan och den ryske presidenten. Till Expressen sade han bland annat: ”Det är två autokrater som inte behöver älska varandra för att se att det ...

Patrik Oksanen i Svenska Dagbladet

8 februari, 2024
”Den nya strategiska situationen med Natomedlemskap gör också att öst-västliga förbindelser är om möjligt ännu viktigare för Finland, men sällan lika prioriterat i Stockholm. […] När Finlands nyvalde president gör sitt första statsbesök i Sverige finns det många frågor att ...

Anna Rennéus Guthrie krönikerar i Altinget

7 februari, 2024
Frivärlds chef Anna Rennéus Guthrie skriver om den säkerhetspolitiska verklighet och det omvärldsläge som Sverige står inför. Bland annat skriver hon: ”Men ingen kan längre hävda med trovärdighet att demokratin och det västerländska sättet att leva är något som Ryssland ...

Patrik Oksanen i SVT Värmland

7 februari, 2024
”Om vi tittar på fastighetsverksamhetens risk så är det en risk för de hyresgäster som har säkerhetsviktig verksamhet att vara kunder hos ett bolag vars huvudman är exponerad för verksamhet i Ryssland. Man ska komma ihåg att den här exponeringen ...

Patrik Oksanen citerad i Expressen

6 februari, 2024
Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, fick av Expressen GT frågan om när fredssamtal kan inledas i Ukraina, han svarade bland annat: ”Fred kan det bli när någon av båda sidor inte har förmågan eller viljan att föra krig längre. ...

Frivärld omnämns i Vestmanlands Läns Tidning

6 februari, 2024
I sin senaste ledare i Vestmanlands Läns Tidning lyfter Markus Balázs Göransson fram Frivärlds rapport United We Stand och skriver bland annat följande om den: ”Den understryker betydelsen av Norden och Baltikum som ett säkerhetspolitiskt område som bör ges särskild ...

Gunnar Hökmark krönikerar i Norrköpings Tidningar

5 februari, 2024
”De som vill att Sverige ska lämna detta, stå utanför och ensamt, underminerar inte bara Sveriges säkerhet utan lämnar walk-over i frågan om demokratins framtid. ...

Patrik Oksanen i Expressen

4 februari, 2024
”Det här är bara ett exempel på hur Ryssland försöker förvandla den ockuperade befolkningen till subjekt i Ryska federationen. […] För Ryssland är internationell rätt bara intressant när det gynnar ryska intressen. Och vi vet att Ryssland agerar brutalt på ...

Patrik Oksanen citerad i Expressen

2 februari, 2024
”Hämndbegreppet bygger på något underförstått att vi skulle ha gjort något fel som Ryssland har rätt att reagera på. Så är inte fallet. Däremot är vi inne i en konflikt där hybridverktyg redan används mot oss. Titta bara på de ...