Media

Patrik Oksanen intervjuad i Norran

29 mars, 2024
Frivärlds resident senior fellow Patrik Oksanen intervjuades av Norran i en längre granskning av den ryskortodoxa kyrkan i Boliden. Till tidningen sade han bland annat: ”Vi vill gärna tro att församlingarna är som i Sverige. Att de är snälla. Rosatom ...

Gunnar Hökmark i Nya Wermlands-Tidningen

28 mars, 2024
”Allt detta visar på europeiska utmaningar som gör den i svensk Europadebatt återkommande tesen om behovet av en EU-kritisk politik både irrelevant och farlig. Den politik som vi ogillar bör vi liksom i varje annan demokrati ställa mot den som ...

Gunnar Hökmark skriver i Smedjan

28 mars, 2024
”Det var så självklart att många glömde bort att diktaturer är diktaturer även när de ägnar sig åt fri handel, och de kommer alltid att vilja värna diktaturens intressen med diktaturens logik. Och den logiken heter våld. I den delen, ...

Patrik Oksanen i Expressen

26 mars, 2024
”Den här typen av aktörer är ju antingen väldigt, väldigt naiva eller helt öppet informationskrigare i Rysslands tjänst. Så genom sitt agerande och vad han gör i informationsmiljön och vilka plattformar han medverkar i så deltar han på Rysslands sida ...

Patrik Oksanen citerad i Expressen

23 mars, 2024
”Putin har en övergripande prioritering och det är kriget. Kriget är en förutsättning för honom att sitta kvar som härskaren i Kreml, kriget är också medlet för att uppnå målet att gå till historien som en av Rysslands stora härskare ...

Patrik Oksanen i ATL Lantbrukets Affärstidning

22 mars, 2024
”Den som vill ha argument för en förbättrad försörjningsberedskap, stabil egen livsmedelsproduktion med ökad självförsörjningsgrad och en fungerande kedja från bonde till konsument behöver bara titta på kartan och lägga Natomedlemskapet till argumentationslistan. Svenskt jordbruk är en del av totalförsvaret ...

Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet

17 mars, 2024
”När vi nu blivit medlemmar i Nato är det viktigt att det fanns ett före, som vi bör lära oss av när vi nu utformar en ansvarsfull säkerhetspolitik. Vi ”blev” inte medlemmar, utan vi ansökte om medlemskap på grund av ...

Patrik Oksanen citerad i Expressen

16 mars, 2024
”Det kommer att bjuda in Putin till fortsatt aggression. Vi går oerhört farliga år till mötes om Trump vinner presidentvalet, där vår egen tid till att förbereda oss för det är drygt ett år. Den krisinsikten är inte svensk politik ...

Gunnar Hökmark skriver i Borås Tidning

16 mars, 2024
”Det mest uppenbara är att om Ryssland inte besegras i Ukraina kommer nya gränser att hotas. Den krigföring i gråzonen som Ryssland redan i dag genomför mot Europa kommer då följas av mer konventionella militära hot och krigshandlingar. Putins syn ...

Patrik Oksanen i Expressen

14 mars, 2024
Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, kommenterar läckan av ryska kärnvapenplaner i Expressen. Han sade bland annat: ”För Ryssland är kärnvapen ett psykologiskt vapen i första hand, något man med framgång använt sig av under lång tid mot EU och ...