Frivärlds rapport ”Tracking the Russian Hybrid Warfare” omnämnd i DN Ledare

DN:s ledarredaktion skriver en artikel om Vladimir Putins hybridhot mot väst, och mot den bakgrunden blir SD:s anonyma trollkonton än allvarligare. I artikeln omnämns Frivärlds nya rapport Tracking the Russian hybrid warfare – Cases from Nordic-Baltic countries och de antal fall där rysk hybridkrigföring under senare år riktats mot Sverige och andra länder i vår region.

Läs artikeln här.