Frivärlds rapport ”Tracking the Russian Hybrid Warfare” omnämnd i Verdens Gang

Astrid Meland skriver om Frivärlds rapport Tracking the Russian Hybrid Warfare – Cases from Nordic-Baltic countries i en artikel i VG. I artikeln nämns flera av de forskare som i rapporten har skrivit om ryska påverkansoperationer i nordiska och baltiska länder. Under Påvirkningskonferansen 2024 i Oslo visar Karen-Anna Eggen hur ryska politiker tillsammans med internettroll, media och hackare sprider påståenden om matbrist på Svalbard till följd av den norska ”blockaden”, vilket skapade uppståndelse i den norska debatten.

Läs artiklen här.