Patrik Oksanen i TV4 Nyhetsmorgon

Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, medverkade i TV4 nyhetsmorgon för att prata om hur demokratiska val kan skyddas mot valpåverkan och om Frivärlds nya rapport Tracking the Russian Hybrid Warfare – Cases from Nordic-Baltic countries.

”Det finns en anledning till varför världsekonomiskt forum i sin riskrapport för de kommande två åren när de frågar 1400 säkerhetsexperter i världen sätter desinformation och misinformation på första plats som den stora risken i världen. Då är det AI-genererandet som då driver att det är så stor risk. Det kan leda till att länder slits isär, påverkan på ekonomin och så vidare. Det är uppenbart att det blir allt svårare.”

Lyssna på inslaget här.