Patrik Oksanen intervjuad i Yle

Med anledning av Frivärlds senaste rapport Tracking the Russian Hybrid Warfare – Cases from Nordic-Baltic Countries, intervjuas Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld och en av rapportförfattarna, om rysk hybridpåverkan i Yle.

”Vi måste också lyfta blicken utanför landsgränserna, och samarbeta tätare med våra grannar kring hybridfrågor. De nordiska och baltiska länderna kunde exempelvis koordinera eventuella gemensamma aktioner för att straffa angriparen.”

Läs intervjun här.