Nyheter

Rundabordssamtal om USA:s utrikespolitik och det transatlantiska samarbetet

6 mars, 2019
Den 6 mars arrangerade Frivärld ett rundabordssamtal med Daniel Kochis, politisk analytiker för Europafrågor och specialiserad på Nato och det transatlantiska försvars- och säkerhetssamarbetet, på den amerikanska tankesmedjan Heritage Foundation, som betraktas som en av de mest inflytelserika konservativa tankesmedjorna i ...

Frivärld och Podd72 inleder samarbete

21 februari, 2019
Under 2019 kommer Frivärld att inleda ett samarbete med MittMedias Podd72. Oscar Jonsson, tillförordnad chef på Frivärld, kommer framöver att som stående inslag medverka i Podd72 som drivs av journalisten Patrik Oksanen, politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning.  Podd72 är en av Sveriges ledande säkerhetspolitiska podcasts ...

Boklansering: Moscow Rules

18 februari, 2019
Den 18 februari arrangerade Frivärld ett lanseringsseminarium för boken Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West. Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West uppmärksammar hur det agerande som präglar Ryssland idag går att spåra till Tsarrysslands förda ...

Seminarium – Together Alone?

14 februari, 2019
Den 13 februari arrangerade Frivärld och den finska tankesmedjan Libera ett seminarium på Hanaholmen i Finland om Sverige och Finlands gemensamma säkerhetspolitiska utmaningar. Seminariet syftade till lyfta diskussionen av Sverige och Finlands problem men framförallt lösningar och relationen till EU ...

Lanseringsseminarium – Ryska cyberstrategier

7 februari, 2019
Den 7 februari arrangerade Frivärld ett lanseringsseminarium av EUISS rapport “Hacks, leaks and disruptions: Russian cyber strategies“. Uppmärksamheten kring relationen mellan cyberfrågor och säkerhetspolitik har intensifierats under senare år. Få frågor har så snabbt gått från att behandlas som en ...

Ny briefing: Svensk teknologiöverföring till Kinas militära modernisering

23 januari, 2019
Den senaste tiden har Kinas ökande säkerhetspolitiska roll blivit allt mer uppmärksammad i Sverige vilket kunde bland annat ses på Folk och Försvars rikskonferens. Såväl försvarsministern som cheferna för MUST och SÄPO varnade för Kinas påverkan mot Europa. En nyckeldel ...

Utrikesakademin I: Idéer och ismer i vår tid

19 januari, 2019
Den 19 januari arrangerades den första föreläsningsdagen för Utrikesakademin 2019. Dagens tema var Idéer och ismer i vår tid, och de 18 antagna deltagarna fick lyssna på föreläsningar kring bland annat nationalism, politisk extremism och populism. Dagen inleddes med att ...

Rapport från Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

16 januari, 2019
Under Folk och Försvars rikskonferens, som brukar beskrivas som Sveriges viktigaste forum för försvars- och säkerhetspolitik, har Frivärlds t.f. chef Oscar Jonsson poddat varje dag tillsammans med Patrik Oksanen och Annika Nordgren Christensen i Podd72. Podden erbjuder en möjlighet att få rikskonferensens innehåll summerat och analyserat på ett insiktsfullt vis. – Podd72: After ...

Ny antologi: Säkerhetspolitik för en ny regering

9 januari, 2019
Den 9 januari lanserade Frivärld antologin Säkerhetspolitik för en ny regering. Antologin publiceras i en tid som präglas av inrikespolitisk turbulens, och medan den dagspolitiska agendan dominerats av regeringsbildningen har andra angelägna frågor hamnat i skymundan. Omvärldsutvecklingen har emellertid inte ...

Mats Johanssons stipendium 2018

19 december, 2018
Mats Johansson (1951-2017) var Frivärlds grundare och ordförande. Sedan 2014 var han rektor för Utrikesakademin, Frivärlds utbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik. Sommaren 2017 lämnade han oss hastigt, vilket skapade ett tomrum inom svensk idé- och utrikesdebatt. För att hedra Mats Johanssons minne och stötta ...