Nyheter

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter. Lördagen den 7e maj ...
I tre unika samtal med Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl har Veronika Bard, Tomas Bertelman och Krister Bringéus delat med sig av sina kunskaper, insikter, erfarenheter och åsikter om Ryssland, dess historia och kultur, den europeiska säkerhetsordningen och Sveriges vägval framåt. ...
Den 24:e februari raserades den europeiska säkerhetsordningen genom Vladimir Putins beslut att beordra en fullskalig invasion av Ukraina. Samtidigt som beslutet gjorde snabbt gränsen mellan autokratier och demokratier ännu tydligare, ökade det även behovet av att analysera och förstå hur ...
I tidningen Arbetsvärldens genomgång över svenska tankesmedjors genomslag och inflytande klättrar Frivärld till en femteplats 2021, en förbättring från 2020 års sjundeplats och 2019 års tiondeplats. Nedbrutet på personer hamnar Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark på sjunde plats och tf chef ...
Den tredje helgen för utrikesakademin 2022 utgjordes av en studieresa till Helsingfors med besök på FIIA, Europeiska Hybridcentret, Försvarsministeriet, SFP, svenska ambassaden samt riksdagen och möten med bland andra utrikesminister Haavisto och försvarsminister Kaikkonen. Fokus låg av naturliga skäl på ...
Utredningarnas, beredningarnas och de perfekta beslutsprocessernas tid är förbi – den har vi till stor del suttit bort. Nu gäller i stället att med den kunskap vi har (bland annat de tidigare utredningar som finns), goda exempel i vårt närområde ...
Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning och analys inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vårt mål är att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Frivärld är partipolitiskt obundet och vilar på en frihetlig värdegrund. Frivärlds ...
Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter. Lördagen den 12 mars ...
Frivärld är Sveriges ledande tankesmedja inom utrikes- och säkerhetsfrågor. Vi har tillgång till en rad experter inom ämnen som är relevanta för utvecklingen kring den ryska invasionen av Ukraina, såsom Gunnar Hökmark, Patrik Oksanen, Diana Janse och Anders Åslund. Skulle ...
Årets studieresa för Utrikesakademin gick till Litauen – som spelar en viktig roll för EU:s relationer med såväl Belarus och Ryssland som Kina. Under resan träffade gruppen utöver litauiska forskare, tjänstemän och politiker också några av de oppositionsgrupper som verkar ...