Nyheter

Ny briefing: Drivers of Russian Grand Strategy

23 april, 2019
I Frivärlds briefing Drivers of Russian Grand Strategy redogör Michael Kofman för vad som driver Rysslands politiska och militära agerande. Vidare beskriver Kofman Kremls strategier för att nå internationellt inflytande och för att garantera landets säkerhet. The Russian challenge, and consequently ...

Ny briefing: The breakdown of nuclear arms control and its implications

18 april, 2019
Utrikesminister Pompeo meddelade den 1 februari 2019 om USA:s utträde från det s k INF-avtalet om begränsning av landbaserade medeldistansmissiler (räckvidd 500 – 5 500 km), vilket skulle få laga kraft sex månader senare. Beslutet befarades allmänt leda till en ...

Lanseringsseminarium: Mental överrumpling

12 april, 2019
Krig är viljornas kamp och den första försvarslinjen är mental. Om vi inte har beslutsamheten och försvarsviljan att främja vårt politiska oberoende och vår territoriella integritet spelar det mindre roll vilka förmågor vi har. Hur väl är vi då rustade ...

Paneldiskussion: Hur mår försvarspolitiken?

5 april, 2019
Den 5 april arrangerade Frivärld en paneldiskussion om den svenska försvarspolitiken. I fokus var Försvarsberedningens slutrapport, behovet av kraftigt ökade försvarsanslag och prioriteringsområden för totalförsvaret. I seminariet deltog Carl Bergqvist, överstelöjtnant och skapare av bloggen Wiseman’s Wisdoms, Annika Nordgren Christensen, ...

Rundabordssamtal: Maktkamp och rustningskontroll efter INF-avtalets slut

28 mars, 2019
Den 28 mars arrangerade Frivärld ett rundabordssamtal med Frank Rose, Senior Fellow vid Brookings Institution och tidigare Assistant Secretary of State for Arms Control, och John Rydqvist, biträdande forskningschef på FOI. Diskussionen modererades av Dr. Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld. I ...

Seminarium: Russian Money Laundering and European Security

21 mars, 2019
Den 21 mars arrangerade Frivärld ett seminarium med Bill Browder, VD för Hermitage Capital Management, på Medelhavsmuseet i Stockholm. Seminariet inleddes med ett välkomsttal av Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld. Sedan talade Bill Browder om om rysk penningtvätt och hur det underminerar ...

Utrikesakademin II: Framtid Europa

16 mars, 2019
Den 16 mars arrangerades den andra föreläsningsdagen för Utrikesakademin 2019. Dagens tema var Framtid Europa, och deltagarna fick lyssna på föreläsningar om bland annat europeiska försvarssamarbeten, den inre marknaden och EU:s roll i en förändrad världsordning. Dagen inleddes med att Oscar ...

Ny briefing: Användbart men otillräckligt — EU:s ramverk för granskning av utländska investeringar

14 mars, 2019
Europas och Sveriges säkerhet undermineras när strategiskt viktiga resurser övertas av företag som kan kontrolleras av främmande makter, i synnerhet Kina och Ryssland. EU har kommit till insikt att detta är ett problem och antog därför den 5 mars ett ...

Frukostseminarium: Brexits slutspurt – vilken väg fram för Sverige och EU?

14 mars, 2019
Den 14 mars arrangerade Frivärld ett frukostseminarium om Brexit och dess implikationer för Storbritannien, EU och Sverige. I seminariet deltog Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium och Håkan Jonsson, senior director och partner på Hallvarsson och Halvarsson. Samtalet modererades av Frivärlds ...

Frivärld söker praktikant för höstterminen 2019

11 mars, 2019
Om oss Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vårt mål är att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Frivärld är partipolitiskt obundet och vilar på en frihetlig ...