Nyheter

Patrik Oksanen i Almedalen 2023

26 juni, 2023
Frivärld finns representerade under årets Almedalsvecka genom medverkan i seminarier och paneldebatter som behandlar utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, medverkar i två panelsamtal. Datum och tid Den 29 juni kl 15:00-16:00 Vad ska vi äta ...
Den 31 maj medverkade Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark, chef Katarina Tracz samt rapportförfattare Stefan Fölster vid flera aktiviteter i Bryssel om behovet av att stärka transatlantiskt samarbete kring digitala frågor. Dels deltog de i ett lunchseminarium i Europaparlamentet där Stefan ...
Den 1 juni besökte studenter från “Elliott School of International Affairs” vid George Washington universitetet, Washington DC, Frivärld. Studenterna gästade Stockholm som en del av en kurs i nordisk säkerhet. Besöket vid Frivärld  inleddes med en säkerhetspolitisk lägesrapport från Katarina ...
– Det är med stor glädje jag hälsar Anna Rennéus Guthrie välkommen som ny chef för Frivärld. Vi vill fortsätta att utveckla den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten med de nya utmaningar som ett kommande Nato-medlemskap innebär samtidigt som vi vill ...
”Fria länder och fria människor måste visa att det finns ett motstånd. Finns det inte ett motstånd mot krigsmaskinen finns det inte ett motstånd mot Putins ambitioner där det blir ett självspelande piano där land efter land, anspråk efter anspråk ...

Katarina Tracz slutar som chef för Frivärld

23 maj, 2023
Efter åtta år som chef för tankesmedjan Frivärld går Katarina Tracz vidare. – Katarina Tracz har i allra högsta grad bidragit till att utveckla en verksamhet som haft en avgörande betydelse för svensk säkerhetspolitisk debatt i allmänhet och för debatten ...
Under början på 1990-talet blev Måndagsrörelsen en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet. I februari 2022, i och med starten på Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina, återuppstod Måndagsrörelsen. Gunnar Hökmark är ordförande för Frivärld och tidigare ...
Lördagen den 13.e maj samlades Utrikesakademins, Frivärlds spetsutbildning för framtida ledare, i Frivärlds lokaler på Kungsgatan. Temat för dagen var Sverige och säkerheten, således präglades dagen av ett säkerhetspolitiskt fokus. På talarlistan stod bland annat: Björn Jerdén, chef för Nationellt ...
Den 20 april arrangerade Frivärld en konferens som hölls på 7A Posthuset i Stockholm. Konferensen kretsade kring frågor om protektionism, handel och digitalisering. Deltagarna bestod av ledande experter och politiska företrädare inom området. Talade vid konferensen gjorde: Jessika Roswall Annika ...
Den 29–31 mars reste Utrikesakademin, i samarbete med Konrad Adenauer Stiftung Nordic Countries Project, till Kiruna. Temat för resan var arktisk säkerhet i en ny geopolitisk verklighet.Studieresan inkluderade studiebesök på EISCAT, ESRANGE, LKAB och Kiruna kommun. Utöver besöken hölls talarpass ...