Frihandelsbloggen

Veteranpolitiken behöver utvecklas

28 maj, 2021
Svenska kvinnor och män gör dagligen stora uppoffringar i kris- och konfliktområden för en bättre värld. Det behövs dock ytterligare åtgärder för att förstärka stödet till veteranerna och fånga upp deras värdefulla kunskaper och insikter, skriver Pål Jonson (M) och ...

Replik: Maktpolitiken behöver bytas ut

16 februari, 2021
Vi menar att maktpolitiken som bygger på avskräckning måste bytas ut och att väst behöver behandla Ryssland som likvärdig part. Det skriver Karin Utas Carlsson, moderator vid samtalet mellan Gudrun Schyman och ryske ambassadören Viktor Tatarintsev, i en replik på ...

Höj ambitionsnivån i EU:s försvarssamarbete

29 december, 2020
Sverige får inte hamna på efterkälken när EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete intensifieras. Det är nu helt avgörande att regeringen är förberedd och redo att tydliggöra Sveriges prioriteringar och positioner när EU utvecklar en gemensam strategisk kompass, skriver Pål Jonson, ...

M, Kd och L: Osäker tid kräver 2 procent av BNP och Natomedlemskap

30 november, 2020
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill se en långsiktig och hållbar försvarspolitik som motsvarar utmaningarna i världen. Det innebär både Natomedlemskap och två procent av BNP. Det skriver företrädare för de tre partierna i ett debattinlägg.  Vi lever i en osäker ...

Svårt att nå enighet om försvaret med Hultqvist

24 maj, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att regeringens senfärdiga agerande och försök till ambitionssänkningar har kraftigt underminerat möjligheterna till en bred uppgörelse om nästa försvarsbeslut. Och viktig tid redan har gått förlorad. Försvarsminister Peter Hultqvist har gett partierna två extra ...

Rikspolischefen ser inte klart i gråzonen

17 mars, 2020
Mikael Juul Sörensen och Stefan Ring, om att beredskapspolisen bör återbildas för att avlasta polisen i en eskalerande gråzonsproblematik. Försvarsmakten behöver i första hand stärka försvarsförmågan.     Med tanke på den rad av förslag om vad Försvarsmakten ska kunna ...

Aldrig mer ett underfinansierat försvarsbeslut!

21 februari, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att antingen måste ambitionen sänkas eller så måste mer medel tillföras om försvarsberedningens förslag ska kunna genomföras. Nu har analysgruppen avslutat sitt arbete inför förhandlingarna om försvarsbeslutet i höst. Den slutrapport som producerats i ...