Frihandelsbloggen

Varning för pliktälskare

29 april, 2021
Värnplikten borde aldrig ha avskaffats – men att låta pendeln svänga hela vägen tillbaka vore ett stort misstag. Under försvarets historiska tillväxt måste politiken värna de stående förband som bidrar med operativ effekt här och nu. Det borde även en ...

17 experter: Försvarsbeslutet räcker inte! 

7 januari, 2021
Det är ett beskt besked till svensk politik bara veckor efter att riksdagen klubbat ett nytt försvarsbeslut. Tillskotten motsvarar inte på långa vägar vad som krävs för att hantera de säkerhetsutmaningarna som Sverige står inför under 2020-talet.  – Det räcker ...

Realism eller önsketänkande i säkerhetspolitiken?

22 juni, 2020
Stig Rydell, om att den nya lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland är genomtänkt och realistiskt men att den måste följas upp genom att satsa fullt ut på Försvarsberedningens förslag. I Sverige har det antagits en ny lag  om operativt militärt ...

Trots allt – låt det bli en glad midsommar detta nådens år 2020

19 juni, 2020
Claes Arvidsson, om att sedan Försvarsberedningens rapport Värnkraft kom 2017 har både Must och Säpo tecknat en fortsatt mörkare hotbild med Sverige i fokus. Samtidigt är det viktigt att ta till sig den analys som försvarsberedningen gör av den globala ...

Förhandlingarna om försvaret har havererat

11 juni, 2020
Patrik Oksanen, om att ansvaret och möjligheterna att lösa upp låsningarna i förhandlingarna om försvaret nu ligger hos socialdemokraterna och regeringen. På Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018 slog statsminister Stefan Löfven fast att regeringens främsta uppgift är att ...

Samövning som höjer förmåga och sänder signaler

6 juni, 2020
Robin Häggblom, om vad USA och deras allierade velat kommunicera med den senaste tidens samövningar. Nyligen har USA genomfört ett antal samövningar med europeiska allierade och partners där strategiska bombplan av typen B-1B flugit kors och tvärs över den europeiska himmelen. ...

Svårt att nå enighet om försvaret med Hultqvist

24 maj, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att regeringens senfärdiga agerande och försök till ambitionssänkningar har kraftigt underminerat möjligheterna till en bred uppgörelse om nästa försvarsbeslut. Och viktig tid redan har gått förlorad. Försvarsminister Peter Hultqvist har gett partierna två extra ...

Alltid är det något som kommer i vägen för försvaret

19 maj, 2020
Claes Arvidsson, om att regeringen Löfvens nej till medlemskap i Nato som borde leda till att socialdemokraterna var extra mycket på hugget när det gäller försvarspolitiken. Men så är det alltså inte. Finland är i gång med att upphandla ett nytt ...

Därför krisar förhandlingarna om försvaret

15 maj, 2020
Allan Widman, om att uppgörelsen i augusti 2019 mellan regeringen samt C och L vilade på de tre hörnstenarna om ekonomisk ram, helhet och samförstånd.  Nu blir det alltmer uppenbart att regeringen inte avser att hedra avtalet. Det är nu jämnt ...

Dags för Löfven att växla upp EU:s försvarssamarbete

14 maj, 2020
Ulla Lovcalic, om att Sverige bör ta en aktiv roll i att utveckla det europeiska försvarssamarbetet Pesco. Högstämda ord kan inte ersätta handling. I en orolig värld där framförallt Kina och Ryssland aggressivt försöker expandera sina intressesfärer in i vårt närområde ...