Frihandelsbloggen

Nej, Försvarsmakten lider inte av övervikt

12 maj, 2020
Claes Arvidsson, om att  regeringens förslag till nytt försvarsbeslut är en smalare version av den helhet som Försvarsberedningen förelog i Värnkraft. 2015 moderaterna gjorde upp med regeringen om försvaret till 2020. I den s k försvarsöverenskommelsen ingick även C och ...

Nu har Magdalena Andersson gjort det igen

17 april, 2020
Claes Arvidsson, om att när Totalförsvarets rekryteringsmyndighet inte får medel för att bygga ut prövningskapaciteten kan den inte leverera det politikerna beställer. Några kanske minns kanske TV-programmet Partaj med Margareta Sjödin i rollen som dum blondin med den stående repliken: ...

Som om John Le Carré höll ett tack-för-maten-tal

15 mars, 2020
Claes Arvidsson, om att årets Olof Palmepristagare John Le Carré i sitt tacktal återberättande hur socialdemokraterna vill att den fallne hjälten ska minnas. Det är ett selektivt minne. Visst kan man tycka att det var ett småfräckt val att tidigare ...

Försvarspolitiken har slagit knut på sig själv

12 mars, 2020
Patrik Oksanen, om att låsningarna i försvarspolitiken kan lösas genom en förlängning av försvarsbeslutsperioden till 2028 och då nå 2 procent av BNP. Svensk försvarspolitik har slagit knut på sig själv, vilket riskerar att slå tillbaka inte bara mot politiken själv ...

Försvaret måste rustas för att möta vår tids hot

3 mars, 2020
Gunnar Hökmark, om att ett balanserat försvar inte är detsamma som under kalla kriget. Det måste kunna agera redan i gråzonen och inte bara för att möta en invasion utan också aggression och provokation. Den pågående debatten om kommande försvarsbeslut lider ...

Rikets säkerhet fortsatt på lösa boliner

26 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att efter analysgruppens debacle är det enda rimliga att åter kalla in försvarsberedningen. Det råder redan brist på officerare och den bristen kommer att bli än mer påtaglig framöver när försvaret ska växa. Att Försvarsmakten nu har infört ...

En stilla jordfästning av analysgruppen

21 februari, 2020
Allan Widman, om det nu är politikens sak att ytterst bestämma hur tillskotten ska fördelas och vilken inriktning svenskt försvar ska få de kommande tio åren. Ja, det kanske låter som lite krångligt och tidsödande att på nytt ”kalla in ...

Aldrig mer ett underfinansierat försvarsbeslut!

21 februari, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att antingen måste ambitionen sänkas eller så måste mer medel tillföras om försvarsberedningens förslag ska kunna genomföras. Nu har analysgruppen avslutat sitt arbete inför förhandlingarna om försvarsbeslutet i höst. Den slutrapport som producerats i ...

Analysgruppen har skingrat dimmorna kring överplaneringen

12 februari, 2020
Allan Widman, om att det som försvarsberedningen uppfattade som friska pengar ur budgetbeslutet i december 2018 snabbt intecknades av Försvarsmakten för att inte behöva stänga ned eller radikalt minska en lång rad av system och plattformar. I tisdags hade Försvarsmakten ...

Klimatet blir varmare och säkerhetspolitiken kallare i Arktis

12 februari, 2020
Ulf Kristersson och Hans Wallmark, om att en aktiv svensk politik är en viktig förutsättning för vår långsiktiga förmåga att stå emot icke-demokratierna Ryssland och Kinas ambitioner att sätta sin prägel på utvecklingen i Arktis och i den nordligaste delen av ...