Frihandelsbloggen

TPP-avtalet är geopolitiskt viktigt och innehåller både arbetsvillkor och miljövård

7 oktober, 2015
TPP-avtalet avskaffar avtalet enligt Wall Street Journal cirka 18 000 tullar, skatter och kvoter. TPP tar också bort andra former av handelshinder, standardiserar regler för patenträttigheter och minskar fördelar för statliga företag. Förbättrade arbetsvillkor och miljövård ingår. Det är något som inte är så känt, men USA har fått in klausuler om arbetsrätt i handelsavtal för att undvika allt för låga löner i konkurrentländer. De genomdrivs med hjälp av ISDS-klausuler. Även åtgärder mot smuggling av utrotningshotade djur är med i avtalet.

TTIP sätter EU i centrum för den transatlantiska dialogen

30 april, 2014
TTIP är ett ekonomiskt NATO. Det har sagt förr, av folk som är kritiska till TTIP. Men när Erik Brattberg skriver i DI är det som argument för TTIP.  Brattberg är Senior Fellow vid tankesmedjan Atlantic Council i Washington DC samt ...