Frihandelsbloggen

Vin och vatten inför WTO:s ministerkonferens

15 december, 2015
Kanske inte så mycket förtvivlan, men inte heller så mycket hopp kan ses bland delegaterna till WTO:s ministerkonferens som börjar i eftermiddag i Nairobi. Doharundan kan dö efter 14 års förhandlande. Men något annat kommer i så fall att uppstå. Dessutom kan WTO visa på andra framgångar och har fler funktioner än bara Doha-förhandlingarna.

Finns det en väg bort från spagettin?

13 oktober, 2015
Lehmann i Forbes påpekar att visserligen motsvarar TPP 40 procent av världen BNP, men att Japan och USA står för hälften av den andelen. De andra länderna är dvärgar i Jämförelse. Och bara fyra av ASEAN:s tio medlemsstater är med i TPP. Lehmann menar att TPP är ett sätt att utmana och konkurrera med Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), ett initiativ från Kinesiska regeringen. Det var från början öppet för alla och många asiatiska länder deltar. Dock inte Japan vilket Lehmann menar beror på påtryckningar från USA. TPP är helt enkelt riktat mot Kina,

Hit the ground running…

29 juli, 2015
Den som tvivlar på att det existerar något sådant som evigt liv har inte hört talas om WTO:s Doha-runda. Påbörjad 2001 pågår den fortfarande. Men man skall kanske inte vara alltför hånfull. Doha-rundan handlar i princip om gemensamma regler som ...

WTO-förhandlingar reser sig på 10 (igen)

13 november, 2014
Indien och USA har kommit överens om att indierna får behålla sina särregler kring subventioner och lagring av mat. Därigenom blir det åter möjligt att slutföra den senaste WTO-förhandlingsrundan. Den nya överenskommelsen uppfattas som en seger för Indien som satte ...