Frihandelsbloggen

Gästbloggare Christofer Fjellner: TiSA-avtalet kommer gynna det EU är bäst på

9 februari, 2016
Tjänstehandelsavtalet TiSA kan bli världens mest ambitiösa tjänstehandelsavtal. Det kommer att sätta ribban för liberaliseringen av tjänstehandeln i världen, som sedan kan föras in i de bredare WTO-förhandlingarna om allt går väl. Det vore både häftigt och bra! EU förhandlar ...

Gästbloggare Lars Hjälmered (m): Vi driver på för ett djupare och bredare TTIP

14 januari, 2016
Handelsavtalet mellan EU-USA, TTIP, som nu förhandlas kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde. Det blir ett avtal mellan världens två största ekonomier. Företag och konsumenter i Europa och USA kommer att kunna dra fördel av outnyttjad potential och nya ekonomiska möjligheter. Sverige är den största utländska investeraren i USA per capita. Därför ligger det i vårt intresse och vara pådrivande för att få ett avtal på plats och med ett effektivt system för att hantera eventuella investeringstvister.