Frihandelsbloggen

Trump kan starta handelskrig från dag ett om han blir president

10 oktober, 2016
När det gäller export av varor och tjänster är Sverige, direkt och indirekt, mera beroende av handel med USA än någon av våra europeiska handelspartners. Genom svenska företags sammantvinning med andra länders produktionsprocesser (värdekedjor) är minst 1,5 miljoner jobb i Sverige beroende av slutlig efterfrågan i USA (enligt färsk OECD-statistik och Kommerskollegium). Motsvarande tal för Tyskland och andra EU-länder är väsentligt lägre. Svenska jobb och företag skulle därför drabbas hårt om Trumps handelspolitiska vision förverkligas."

Har TTIP strategisk betydelse?

9 oktober, 2014
Judy Dempey på tankesmedjan Carnegie Europe ställer regelbundet en fråga till olika experter knutna till institutet. Denna gång är frågan om TTIP har strategisk betydelse för EU och USA. ”Strategisk” betyder i detta fall om avtalet har en avgörande, långsiktig ...