Frihandelsbloggen

Arenas ”rapport” om TTIP sågad av de inbjudna experterna

27 november, 2014
”Den här rapporten är extremt alarmistisk, den är konspiratorisk, och den är på flera punkter helt missvisande.” Så inledde svensk handelspolitiks grå eminens, Peter Kleen som i tolv år var generaldirektör för statliga expertorganet Kommerskollegium, en magnifik sågning på ett seminarium i dag.

Två rapporter av varierande seriositet…

10 november, 2014
TTIP-motståndarna mobiliserar och argumenten blir allt märkligare. Nyligen har det kommit två rapporter som är kritiska till TTIP. Om vi börjar med den mer seriösa är det en rapport från Global Development and Environment Institute knutet till Tufts University som ...